Nieuws

De Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research: de poort naar onderzoek voor maatschappelijke organisaties

Gepubliceerd op
8 april 2022

De Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research (WUR) organiseert onderzoeksprojecten voor vragen die leven bij non-profit organisaties: van sociale kwesties tot voedsel-, natuur- en milieuvraagstukken. De Wetenschapswinkel werkt hierbij nauw samen met onderzoekers en studenten binnen WUR. Vaak wordt er een samenwerkingstraject gestart van ongeveer een jaar, waarbij de Wetenschapswinkel financiering beschikbaar stelt. Geïnteresseerd in een dergelijk onderzoek? Neem dan contact op met de Wetenschapswinkel.

Ons doel is om groepen in de samenleving te versterken door ze te betrekken in wetenschappelijk onderzoek en samen te werken aan directe, positieve verandering. Wij geloven dat ook lokale problemen kansen bieden om wereldwijde maatschappelijke vraagstukken aan te pakken: wij zijn een open deur naar onderzoek en bieden iedereen ruimte om mee te beslissen wat er aan WUR onderzocht moet worden. Hiermee is de Wetenschapswinkel een antenne voor ontwikkelingen en vraagstukken die leven in de maatschappij.

Praktijkvoorbeelden – samenwerken aan oplossingen

De regenbooggroep

Eind 2019 nam de Regenbooggroep, een Amsterdamse non-profitorganisatie die burgers ondersteunt die dreigen te worden uitgesloten, contact op met de Wetenschapswinkel, nadat zij de toename van economisch dakloze burgers had waargenomen. Economisch daklozen worden dakloos na een erg vervelende levensgebeurtenis zoals een ongeluk, scheiding of verlies van baan. Ze vertonen geen psychische aandoening en komen dus vaak niet in aanmerking voor sociale hulp - waardoor ze het risico lopen in een nog slechtere situatie terecht te komen.

In ons gezamenlijke project zochten we naar mogelijke oplossingen door te onderzoeken wat de behoeften zijn van economisch daklozen om hun welzijn te verbeteren, wat het huidige beleid is (en hoe het kan verbeteren), en ten slotte door de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting in Amsterdam in kaart te brengen.

De projectleider van dit project is Karin Peters (leerstoelgroep Culturele Geografie). Lees meer over dit project op de pagina van Waardecreatie en Samenwerking.

Vergroening van stedelijke ruimte

Steden als Amsterdam blijven maar groeien om de toenemende vraag naar woningen op te vangen. Maar kunnen we het ons veroorloven om groen te verliezen aan de groei van de stad? Groen Platform Amsterdam (GPA), een groep van dertig groene organisaties uit de stad, nam contact op met de Wetenschapswinkel om de waarde van het stedelijk groen in Amsterdam wetenschappelijk te onderbouwen.

De resultaten waren duidelijk: het Amsterdamse groen heeft een aanzienlijke waarde - sociaal, economisch en ecologisch. Zoals Paul de Dooij van GPA uitlegt: "Het vergroenen van buurten, bijvoorbeeld door het aanleggen van een buurtpark of moestuin, is een 'no regret-maatregel': de baten zijn altijd hoger dan de kosten".

Om voort te bouwen op deze resultaten hebben de Wetenschapswinkel en GPA de handen ineen geslagen om de meest geschikte plekken voor de vergroening van de stad in kaart te brengen. Op basis van grote hoeveelheden satellietgegevens en onderzoek naar de impact van groen in specifieke gebieden, werden tachtig mogelijke plekken gevonden. Van deze tachtig plekken is door GPA een praktisch haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd: veertig gebieden in Amsterdam zouden groener kunnen worden.

De gemeente Amsterdam gebruikte deze 'top 40' om een uitgebreidere 'top 100' te maken van gebieden om vergroeningsprojecten te starten.

Samenwerken met de Wetenschapswinkel

Maakt u deel uit van een non-profitorganisatie in de samenleving die plannen wil uitwerken, of heeft u een vraag? Of kent u iemand die baat zou kunnen hebben bij samenwerking met de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research? Neem dan contact met ons op.

Op onze website staan meer voorbeelden van onze projecten, alsook meer details over onze manier van werken. Of volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn. Aarzel niet om contact met ons op te nemen en een gesprek aan te gaan!