Publications

Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : minder stank door aangepast varkensvoer

Aarnink, A.J.A.

Summary

Lucht in varkensstallen bevat vaak honderden verschillende geurcomponenten. Daarvan zijn er circa 15 die echt bijdragen aan de geuruitstoot uit de stal. Mest stinkt veel minder als varkens een uitgebalanceerd dieet voorgeschoteld krijgen met minder zwavel. Uit de mest komen dan namelijk veel minder zwavelhoudende geurcomponenten vrij. Dit concludeert Phung LeDinh van de Animal Sciences Group van Wageningen UR in zijn promotieonderzoek. Zwavel zit vooral in eiwit, maar ook in de vorm van sulfaat in het voer. Door verlaging van het eiwitgehalte in het varkensvoer daalt ook de ammoniakemissie van de mest