Sectie Bodemkwaliteit

De sectie Bodemkwaliteit bestaat uit: Bodembiologie & Biologische Bodemkwaliteit en Bodemscheikunde & Chemische Bodemkwaliteit. Beide leerstoelgroepen werken samen op het gebied van onderzoek, onderwijs en management.