Publications

Handboek luzerne als voedergewas

Boxem, Tj.; Meijer, R.G.M.; Philipsen, A.P.; Schans, D. van der; Schreuder, R.; Walbeek, M. van

Summary

Het handboek "Luzerne als voedergewas" is bedoeld om de kennis en ervaringen met luzerne op een overzichtelijke manier samen te brengen. Met name op het regionaal proefbedrijf Cranendonck is in de jaren 1990-1996 aan de teelt en het voeren van luzerne in melk- en jongveerantsoenen veel aandacht geschonken. De aanleiding hiervoor was het mogelijk afkondigen van een (beperkt) beregeningsverbod. Uit oogpunt van opbrengst zou dit vooral op de drogere zandgronden de teelt van gras ten zeerste bemoeilijken. Daarom is gekeken of een meer droogte tolerant gewas als luzerne een mogelijk alternatief kan zijn. Dit handboek biedt onder andere informatie over de bemesting, teelt, oogst, opbrengst, conservering en de voeding van luzerne. Tenslotte wordt ingegaan op de financiële aspecten van luzerne terwijl ter afsluiting een toekomstverwachting wordt gegeven. Het handboek is geschreven voor veehouders zowel gangbare als biologische, voorlichters, het onderwijs en bedrijfsleven.