Publications

Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij; deskstudie naar mogelijke toevoegingen aan de oliefilm

Aarnink, A.J.A.; Harn, J. van

Summary

In this desk study it was determined which additives are suitable for the oil in the oil film system to reduce ammonia and odour emissions.