Publications

Uitkomsten Mestinnovaties in een notendop

Schoumans, O.F.; Oenema, O.; Krimpen, M.M. van; Peet, G.F.V. van der; Timmerman, M.; Verdoes, N.; Meesters, K.P.H.; Sanders, J.; Rulkens, W.H.; Bikker, A.M.; Kortstee, H.J.M.; Hoop, D.W. de; Schroder, J.J.

Summary

De minister van LNV heeft Wageningen UR verzocht om inzichtelijk te maken welke technische innovaties er mogelijk zijn die aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt om tot een betere mestverwerking te komen. De innovaties zijn gericht op het inbreken van de fosfaatkringloop in Nederland.