Publications

Denkwerk: ‘Verblekering’ van het landschap : een rechtse hobby, of terug naar de polder?

Oosten, C.J. van

Summary

Bieden de kabinetsplannen voor de natuur nieuwe kansen voor innovatief landschapsbeheer, of staan ze voor het einde van het Nederlandse landschap? Sinds enkele maanden woedt er een felle discussie over de beoogde bezuinigingen op het Nederlandse natuurbeleid. 'Verblekering' van het landschap is de nieuwe term die staat voor het verkleinen van de Ecologische Hoofdstructuur, bevriezen van bijbehorende grondaankoop, afzien van de geplande robuuste verbindingszones, terugdringen van de invloed van natuurbeheersorganisaties, en meer ruimte voor boeren en bedrijven om bij te dragen aan het beheer van het landschap