Publications

Online hulp bij mozaïekbeheer

Melman, T.C.P.; Schotman, A.G.M.; Kiers, M.A.; Vanmeulebrouk, B.

Summary

De term mozaïek wordt al ongeveer tien jaar in het weidevogelbeheer gebruikt en is vast onderdeel van het collectieve weidevogelbeheer. Staatsecretaris Bleker gaf in oktober 2011 in antwoord op Kamervragen over de weidevogelstand aan dat hij hier veel van verwacht. De vraag is evenwel hoe je nu kunt beoordelen of een mozaïek goed is. Om dat op een praktische en eenduidige manier te kunnen doen is Beheer-op-Maat (BoM) ontwikkeld, een online kennissysteem waarmee beheerders kunnen zien of hun beheer voldoet voor het in stand houden van de nagestreefde aantallen grutto's.