Publications

Prosumptie in de polder: een verkenning van de zelf voedsel producerende consument in Almere

Veen, Esther; Jansma, Jan Eelco; Dagevos, Hans; Schans, Jan Willem van der