Thesis subject

Hoog-risico honden: lezen we ze goed?

In 2016 zijn er veel incidenten geweest met hoog-risico honden. Met hoog-risico honden bedoelen we honden die van oorsprong gefokt zijn voor vechtdoeleinden. In de gesprekken met het werkveld is duidelijk geworden dat voor hoog-risico honden indicatoren van agressie minder aanwezig zijn / gesignaleerd worden door o.a. professionals.

Onderzoeksvraag

Zien hondenprofessionals, zoals gedragsdeskundigen en asielmedewerkers begaan met gedrag, andere agressie indicatoren (signalen voorafgaand aan een (mogelijke) beet) bij hoog-risico honden dan bij andere rassen/typen?

Sub-vragen

  • Wat is in de wetenschappelijke literatuur bekend over agressie indicatoren bij honden en verschillen van indicatoren tussen bepaalde rassen/typen honden?
  • Geven professionals (asielmedewerkers, kynologisch gedragstherapeuten) aan dat er verschillen zijn in agressie indicatoren tussen honden rassen/typen?
  • Hoe zijn bovengenoemde professionals te bereiken met voorlichting over agressie indicatoren?