Thesis subject

Het verbeteren van het diagnostisch proces in de huisartsenpraktijk door middel van Artifical Intelligence (AI)

2Scope is een bedrijf dat een innovatieve tool ontwikkelt die beoogt het diagnostisch proces in de huisartsenpraktijk te verbeteren d.m.v. de introductie van AI. De ontwikkeling van deze innovatie is een aantal jaar geleden gestart en momenteel wordt de eerste datacollectie opgezet.

Praktische informatie

Startdatum: Per direct, uiterlijk 1 februari 2023
Taal: Nederlands
Locatie/land: Nederland
Supervisor(s)/contactpersoon: dr Bob Mulder (COM); bob.mulder@wur.nl

Onderzoeksvraag

Wat zijn de effecten van het introduceren van AI in de spreekkamer van de huisarts?

Onderzoeksactiviteiten

Een kwalitatief onderzoek is in samenwerking met het Isala ziekenhuis; METC
goedkeuring is reeds verkregen

Wat voor student zoeken we?

Gezocht wordt een masterthesis student (MCH of MNH), met interesse in arts-patiënt communicatie, die al ervaring heeft met kwalitatief onderzoek of zich
daar graag in wil bekwamen. Er is nog veel vrijheid wat betreft het exacte
onderzoeksplan. Methodologie zal bestaan uit interviews en/of focusgroepen.