News

Wetenschap op de basisschool/Science in primary school

Published on
April 11, 2019

In het kader van Wetenschapsknooppunt Wageningen werd op basisschool de Grondtoon in Veenendaal een practicum over wetenschap verzorgd voor de kinderen in groep 5. Na een algemene introductie over wetenschap (Wie is meneer Newton? Hoe oud wordt een slak en waarom worden niet alle dieren even oud?) gingen de leerlingen zelf aan de slag. In dit geval hebben ze via de microscoop gekeken naar nematoden met en zonder spierziekte en hebben de leerlingen geobserveerd dat ouderdom een rol speelt bij de ontwikkeling daarvan. Een succesvolle eerste kennismaking met de wetenschap! (For English see below).

Via the organisation ‘Wetenschapsknooppunt Wageningen’ a practical was organised for children of group 5 of elementary school . After a general introduction to science (Who is mister Newton? How old does a snail get and why do  animals differ in lifespan?) the pupils took science into practice by performing scientific observations themselves. For this practical they used microscopes to look at nematodes with and without a muscle disorder and the children observed that aging plays a role in the development of these diseases. A successful first acquaintance with the scientific world!