Project

PhD M. Bakx - RuiKwa-LAB

Het onderzoeksprogramma ‘RuimtelijkeKwaLiteit in wAterveiligheidsBeheer (RuiKwa-LAB)’ bestudeert wat ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsbeer inhoudt en hoe ruimtelijke kwaliteit geborgd kan worden in de procesarchitectuur van waterveiligheidsprojecten.

UK (NL below):
The research program Spatial Quality in Flood Risk Management (in Dutch: RuimtelijkeKwaLiteit in wAterveiligheidsBeheer: RuiKwa-LAB) studies the meaning of spatial quality and how this should be considered in the spatial planning process of flood risk management projects. The program is a cooperation between the faculty of Spatial Sciences of the University of Groningen and the cluster Landscape Architecture and Spatial Planning from Wageningen University. Both universities closely cooperate with partners from practice, varying from water boards to consultancy and design offices. Together these partners are part of a Learning Community, in which knowledge exchange between science and practice takes place. The program is financed with crowdfunding by our partners from practice.

NL:
Het is een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma van de Afdeling Planologie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het cluster Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning van Wageningen Universiteit (WU). De twee universiteiten werken hierin nauw samen met partners uit de praktijk, van waterschappen tot advies- en ontwerpbureaus. Samen vormen deze partners een Learning Community om een continue uitwisseling tussen wetenschap en praktijk te garanderen. Het programma is via crowdfunding gefinancierd door de verschillende praktijkpartners.

Projectteam: Britta Restemeyer, Michiel Bakx, Margo van den Brink, Sanda Lenzholzer, Jos Arts, Sven Stremke

Link: https://www.rug.nl/research/ursi/ruikwalab/