Project

Project: AF18085 Groenbemesters in de praktijk: een stap naar diversificatie van plantaardige productie systemen

This project is financially supported by the Dutch Topsector Agri & Food. Within the Topsector, private industry, knowledge institutes and the government are working together on innovations for safe and healthy food for 9 billion people in a resilient world.

Experimental field with cover crops at experimental farm De Vredepeel

In the front: mixture of cover crops.  In the back: monocultures of cover crops.
In the front: mixture of cover crops. In the back: monocultures of cover crops.

Dit voorstel onderzoekt of groenbemestersmengsels additionele positieve effecten hebben bij het activeren van antagonisten tegen ziekteverwekkers t.o.v. monoculturen. Hierbij wordt niet alleen naar aanwezigheid van dergelijke nuttige micro-organismen gekeken, maar wordt juist ook het effect van groenbemesters op de actieve microbiële bodemgemeenschap in kaart gebracht.