Publications

Samen werken in gebiedsontwikkeling : een verkenning naar rollen en ambities van Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied en waterschappen in gebiedsontwikkeling

Pleijte, M.; Kuindersma, W.; Hettinga, N.; Tepic, J.

Summary

Verschuivingen in gebiedsontwikkeling, in de politiek en in de rol van de eigen organisatie in gebiedsontwikkeling leiden tot meer afhankelijkheden tussen overheden onderling en tussen publieke en private organisaties. Samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties en beheerders is in de praktijk nog zeer beperkt. De belangrijkste aanbeveling is om als uitvoeringsorganisaties (Rijkswaterstaat, DLG/provincies en waterschappen) de verbetering van samenwerking vooral op het gebiedsniveau zelf te zoeken en niet zozeer op organisatieniveau. Daarbij is het belangrijk dat uitvoeringsorganisaties eerst (gezamenlijk) gaan nadenken over de beste aanpak.