Publications

Natuurbrug Laarderhoogt en oefencentrum Crailo : ecologische toetsing van plannen voor een oefencentrum voor brandbestrijding nabij de natuurbrug

Grift, E.A. van der; Lammertsma, D.R.

Summary

In opdracht van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is onderzocht wat de aanleg van een oefencentrum voor brandbestrijding op het voormalige AZC-terrein nabij rijksweg A1 betekent voor het ecologisch functioneren van de hier geplande natuurverbinding met Natuurbrug Laarderhoogt. Er is ook onderzocht welke maatregelen eventuele negatieve effecten op het functioneren van het ecoduct kunnen mitigeren dan wel opheffen.