Publications

The potential use of fermented seaweed in sustainable dairy diets : evaluation of fermented seaweed plus rapeseed meal on the gas emissions and production characteristics of Dutch dairy cows

Muizelaar, Wouter

Summary

Robuuste dieren met een verminderde ecologische en klimaat impact zijn essentieel voor een duurzame toekomstige veehouderij. In de transitie naar een meer duurzame toekomst moet de melkveehouderij een aantal uitdagingen overwinnen. Fermentationexperts hebben een product ontwikkeld op basis van gefermenteerd raapzaadschroot en gefermenteerd zeewier (RS). Dit product kan zowel een alternatieve eiwitbron leveren, als ook een positieve bijdrage leveren aan diergezondheid en het verminderen van de enterische methaan uitstoot. Het doel van dit project was om de toevoeging van RS aan het rantsoenvan lacterende melk koeien te evalueren op zijn potentie om de enterische methaan uitstoot te verlagen en zijn effect op de dierlijke productie karakteristieken. In deze studie zijn geen negatieve effecten gevonden op de dierlijke productie karakteristieken. Het RS product had ook geen effect op de enterische methaanemissie, of op de andere gemeten gas parameters.---Robust animals with a reduced ecological and climate impact are essential for future sustainable livestock farming. The dairy sector faces multiple challenges in their transition to a more sustainable practice. Fermentationexperts have developed a product based on fermented rapeseed meal and fermented seaweed (RS), that could both serve as an alternative protein source and supplement for improvement of animal health or reduction of enteric methane production. The goal of this project was to evaluate the addition of RS in the diet of lactating dairy cattle on it’s potential to reduce enteric methane production and effects on animal production characteristics. No negative effects on the production characteristics of the dairy cattle were found. The RS product did also not reduce enteric methane emission, or influenced the other gas parameters.