Publications

Whitepaper: Cross-overs in de Kringlooplandbouw: Glastuinbouw & Paddenstoelenteelt

Tuyll van Serooskerken, A.R. van; Peer, A.F. van; Mondaca Duarte, F.D.

Summary

In deze whitepaper wordt ingegaan op de ontwikkeling van cross-overs: verbindingen tussen ketens waarin uitgaande reststromen van het ene systeem verwaard worden tot grondstoffen voor een ander systeem. Specifiek wordt hier gekeken naar de potentie van een cross-over tussen de glastuinbouw- en paddenstoelensector. Het onderzoeken van cross-overs tussen teeltsystemen en/of industriƫle processen is een van de verkenningsroutes in de transitie naar kringlooplandbouw; een essentiƫle bouwsteen voor een circulaire economie.