Software

Bedrijfs Begrotings Programma Rundvee

Bedrijfs Begrotings Programma Rundvee (BBPR) is een computerprogramma van Wageningen Livestock Research. Hiermee berekent u technische en economische kengetallen aan de hand van bedrijfsspecifieke en normatieve uitgangspunten van een melkveebedrijf.

Bedrijfs Begrotings Programma Rundvee is ontwikkeld om een melkveebedrijf te kunnen simuleren voor een volledige productieperiode van een jaar. De analyse geeft inzicht in de rendabiliteit van het bedrijf en doelmatigheid op technisch en milieutechnisch gebied. Het is ook mogelijk om alternatieve bedrijfsvoeringen door te rekenen. Als belangrijkste kengetallen levert het BBPR het saldo en de arbeidsopbrengst.

Het programma geeft gedetailleerde informatie over omzet en aanwas, voedervoorziening, bemestingsbalans en mineralenbalans, mestbeleid, energieverbruik, onroerende goederen, etc. Zo worden de sterke en zwakke punten van een bedrijf opgespoord en kunnen consequenties van maatregelen ingeschat worden, zoals wijzigingen in milieumaatregelen en bedrijfsuitrustingen.

Contact BBPR

Neem voor meer informatie contact op met:

Handleiding en voorbeelden van de uitvoer  

Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de nieuwste normen, prijzen en wetgeving en wordt af en toe uitgebreid met nieuwe modules. Het programma wordt geleverd met een uitgebreide installatie- en gebruikershandleiding. Er is geen uitgebreide helpdesk beschikbaar.

Handleiding

Download de handleiding en een voorbeeld van een complete uitvoer.

Schermvoorbeelden

Klik op het vergrootglas om de afbeeldingen te vergroten.

Invoer
Invoer
Rapportagekeuze
Rapportagekeuze
Uitvoer
Uitvoer