Overige informatie

University Fund Wageningen

Sinds 1951 organiseert en financiert het universiteitsfonds activiteiten die excellent onderwijs en onderzoek mogelijk maken en de academische vorming van studenten van Wageningen University stimuleren.

Lees meer

Voor aanvragers

De verschillende Fondsen op Naam van het universiteitsfonds steunen studenten en jonge onderzoekers aan Wageningen University. De fondsen steunen bijvoorbeeld activiteiten op een bepaald vakgebied met (reis)beurzen of gedeeltelijke studiebeurzen.

Meer informatie voor aanvragers

Prijzen

Bijzondere prestaties verdienen extra aandacht en maatschappelijke erkenning. Daarom reikt het University Fund Wageningen ieder jaar prijzen uit aan studenten, docenten, medewerkers en personen werkzaam in het Wageningse domein.

Meer over de prijzen