Creating a difference together

University Fund Wageningen

Met de bijdrage van vele donateurs steunt University Fund Wageningen talentontwikkeling, baanbrekend onderzoek en innovatief ondernemerschap binnen Wageningen University & Research.