Nalaten aan de Wetenschap

Steeds meer mensen nemen één of meerdere goede doelen op in hun testament. Het is een bijzondere en mooie manier om van betekenis te kunnen blijven, ook als je er zelf niet meer bent. Een nalatenschap aan Wageningen University & Research is een nalatenschap voor de toekomst, om zo een betere wereld te creëren voor de generaties die na ons komen.

Het verbeteren van de kwaliteit van leven staat in ‘Wageningen’ altijd centraal. Wageningen University & Research zet zich door kennisdeling en onderzoek in voor een gezonde en duurzame leefomgeving en voedselproductie. Zodat we ook in de toekomst een leefbare planeet hebben. Uw steun is daarbij onmisbaar!

Het University Fund Wageningen is het goede doel van Wageningen University & Research. Via dit fonds kunt u bijdragen aan creatieve en innovatieve wetenschap voor een duurzame toekomst, aan talentontwikkeling, bijvoorbeeld via studiebeurzen, aan aan ondernemerschap. Het University Fund Wageningen is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat wij geen erfbelasting verschuldigd zijn.

Maak het University Fund Wageningen mede- erfgenaam

Familie, vrienden en goede doelen

Zonder testament erven alleen verwanten. Dat is wettelijk vastgelegd. Wilt u zelf beslissen over de verdeling van uw nalatenschap en bijvoorbeeld een vriend of goed doel opnemen, dan bepaalt u dat in uw testament. Daarin geeft u aan wat er na uw overlijden met uw bezittingen dient te gebeuren. U bepaalt wie uw erfgenamen zijn; u kunt één of meerdere personen tot (mede) erfgenamen benoemen, maar ook een goede-doelen-organisatie zoals het University Fund Wageningen of een fonds op naam binnen het universiteitsfonds.

Erfstelling of legaat?

Benoemt u het University Fund Wageningen tot mede-erfgenaam, naast bijvoorbeeld familieleden, vrienden en andere organisaties, dan krijgt het fonds recht op een deel van uw nalatenschap. Dat heet een erfstelling.

Met een legaat kunt u een bepaald geldbedrag, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit uw erfenis nalaten aan het universiteitsfonds.

Meer informatie

Een specifieke bestemming kiezen

Heeft u een specifiek project of fonds dat u na aan het hart ligt? Het is mogelijk om vast te leggen dat uw nalatenschap ten goede komt aan een specifiek doel of fonds op naam, bijvoorbeeld voor onderzoek, studiebeurzen of erfgoed van de universiteit. We adviseren u graag over wat er mogelijk is en welke bewoordingen u het beste kunt kiezen.

Goed om te weten

Over een nalatenschap wordt normaal gesproken erfbelasting gerekend. Het University Fund Wageningen is vrijgesteld van belasting over uw erfenis, omdat het een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI). Uw nalatenschap komt zo geheel ten goede aan de activiteiten van het fonds.

Het University Fund Wageningen is als goed doel verplicht om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dat houdt in dat fonds nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden in een nalatenschap die groter zijn dan de baten. Dit geldt voor alle manieren van nalaten.

Algemene informatie over nalaten: www.notaris.nl

Het universiteitsfonds in uw testament beschrijven

U kunt een gift aan het Universiteitsfonds Wageningen opnemen in uw testament in de vorm van een erfstelling of in de vorm van een legaat. Beide vormen moet u vastleggen in uw testament.

Erfstelling

Bij een erfstelling doneert u uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan het Universiteitsfonds Wageningen. De tekst die in het geval van een erfstelling in uw testament moet worden gebruikt is:

"Ik benoem tot mijn erfgenaam de Stichting Universiteitsfonds Wageningen, gevestigd te Wageningen."

Legaat

Bij een legaat vermeldt u in uw testament dat het Universiteitsfonds Wageningen een bepaald bedrag zal ontvangen. U kunt kiezen voor een vast bedrag of een percentage van de nalatenschap. Behalve een bedrag kunt u in een legaat ook een goed aan het universiteitsfonds nalaten, bijvoorbeeld een huis, een schilderij of een aandelenportefeuille.

De tekst die in het geval van een legaat in uw testament moet worden gebruikt is als volgt:
"Ik legateer, vrij van rechten en kosten en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, aan de Stichting Universiteitsfonds Wageningen, gevestigd te Wageningen, een bedrag in contanten groot X euro / het perceel Y, kadastraal bekend Z / de woning gelegen aan de A-weg nr 1, te B".