Dossier

Citizen science (burgerwetenschap)

Citizen science, ook wel burgerwetenschap genoemd, is onderzoek dat in zijn geheel of gedeeltelijk door burgers of niet-professionele wetenschappers wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld in het meten van waterkwaliteit, of het melden van waarnemingen van dieren. In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden, en onderzoeksresultaten die voortkomen uit citizen science-projecten van Wageningen University & Research.

Wat is de meerwaarde van citizen science?

Citizen Science heeft zeker meerwaarde, bijvoorbeeld voor beleid. Wist u dat 95% van de Nederlandse EU-rapportages over biodiversiteit gevuld worden met citizen science-data? De data die worden verzameld door vrijwillligers worden ook steeds meer gebruikt voor allerlei wetenschappelijk onderzoek en publicaties.

Daarnaast is er ook een maatschappelijke meerwaarde. Door data over de natuur te verzamelen, komen vrijwilligers meer over natuur te weten en raken ze meer betrokken bij hun natuurlijke omgeving.

En tenslotte is er ook een financieel aspect: citizen science is misschien niet gratis, maar wel veel goedkoper dan wanneer hetzelfde werk door betaalde krachten zou worden verricht. Sommig onderzoek zou zelfs onuitvoerbaar zijn, als de data niet door vrijwilligers werden verzameld.

Is citizen science betrouwbaar?

Er zijn uiteenlopende vormen en niveaus van citizen science en citizen science wordt ook uitgevoerd met verschillende doelstellingen. Betrouwbaarheid hangt af van waarvoor de data gebruikt gaan worden.

Soms is er terechte zorg over de wetenschappelijke betrouwbaarheid van citizen science-projecten. Daarom worden er steeds vaker checks & balances ingebouwd, om te zorgen dat data goed bruikbaar zijn. Met voldoende aandacht voor voorbereiding, communicatie en controle kan met behulp van citizen science uitstekend wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd.


Bekijk en doe mee!

Nieuws over citizen science


Projecten citizen science


Publicaties over citizen science


Lees meer in de dossiers