Toelating en inschrijving bachelor Biotechnologie (Numerus Fixus 2019/2020)

Op deze pagina lees je informatie over de toelatingseisen voor de Bachelor Biotechnologie en de wijze waarop je je kunt inschrijven voor de studie.

Numerus Fixus met decentrale selectie in 2019

Om de kwaliteit van onze opleiding hoog te houden, hebben we in september 2019 in totaal 130 plaatsen voor startende studenten. De selectie is decentraal. In 2018/2019 konden wij elke student een plaats aanbieden die de moeite nam de hele selectieprocedure te doorlopen.

Voorlopige regeling decentrale selectie 2019:

- Voor start in september 2019 zijn er voor onze opleiding 130 plaatsen beschikbaar; de deadline voor aanmelden via Studielink is uiterlijk 15 januari 2019;

- Kort na 15 januari word je uitgenodigd voor de selectiedag en verzoeken wij je jouw overgangsrapportcijfers van 5-VWO naar 6-VWO aan ons door te geven.

- Studiekiezers kunnen zich aanmelden voor 2 opleidingen met decentrale selectie, zie voor het stappenplan deze site;

- De uitslag van de decentrale selectie wordt 15 april 2019 via Studielink bekend gemaakt;

- De criteria die meewegen in de decentrale selectie zijn het VWO-5 rapportcijfer van de vakken wiskunde en scheikunde en de resultaten van de toetsdag op zaterdag 16 februari 2019 in Wageningen. Tijdens deze dag worden zowel je motivatie voor de studie als je kennis en inzicht in de op die dag gedoceerde biotechnologische vraagstukken (biologie, wiskunde, scheikunde) getoetst.

Voor meer details over decentrale selectie kun je het reglement downloaden:

Nederlands VWO-diploma

Om voor de BSc Biotechnologie toegelaten te worden, moet je een VWO-diploma hebben met profiel N&T of N&G. Dit geldt voor zowel de oude als de nieuwe tweede fase. Het is ook mogelijk om met een C&M- of E&M-profiel toegelaten te worden, maar dan moet je natuurkunde, scheikunde en biologie in je pakket hebben. Studenten met een VWO-diploma oude stijl (voor de 2e fase) worden toegelaten mits scheikunde en natuurkunde in hun pakket zat. Aanmelden voor een BSc opleiding van Wageningen University & Research doe je via de website van Studielink.

Andere toelatingsmogelijkheden

Voor andere toelatingsmogelijkheden, bijvoorbeeld met een buitenlands diploma, kun je contact opnemen met de secretaris van de Bachelor Toelatingscommissie (BTC) of mail naar mbt.msc@wur.nl

Buitenlands diploma

Toelating tot Wageningen University & Research met een buitenlands diploma hoeft geen probleem te zijn, mits je diploma qua niveau en inhoud gelijkwaardig is aan een Nederlands VWO-diploma en je Nederlands voldoende is. Om het niveau van je Nederlands te toetsen, moet je waarschijnlijk een examen doen, bijvoorbeeld Staatsexamen NT2. Er zijn mogelijkheden voor het volgen van cursussen. In de zomer heeft Wageningen University & Research ook een eigen taaltoets en biedt een taalcursus voor studenten met Duits als moedertaal.

HBO propedeuse

Na een HBO propedeuse kunnen studenten alleen instromen als hiernaast ook een flink aantal VWO eindexamenvakken zijn behaald. Gezien een student met goede resultaten na een inhoudelijk passende bachelor op HBO-niveau mag instromen in de master is het verstandiger om eerst de bachelor op een HBO af te ronden en pas in de master in te stromen. Dat traject is korter en haalbaar.

Geen diploma

Als je geen geldig diploma hebt, kun je deelnemen aan een toelatingsonderzoek wiskunde. Voor meer informatie hierover zie Deficiƫnties in de voorvereisten. Wageningen University & Research organiseert dit driemaal per jaar: in juni, augustus en november. Om deel te kunnen nemen, moet je minimaal 21 jaar oud zijn.

Andere vooropleiding

Mogelijk heb je andere vooropleidingen genoten, en wil je toch graag weten of het mogelijk is om toegelaten te worden tot de BSc Biotechnologie. Neem hiervoor dan contact op met de opleiding. Dat kan via mbt.msc@wur.nl

Schrijf je in voor de bachelor Biotechnologie

Meer over toelatingseisen