Vergelijk Moleculaire Levenswetenschappen met andere opleidingen

De focus van de BSc Moleculaire Levenswetenschappen in Wageningen ligt op moleculen. Je houdt je bezig met biomoleculen, zoals eiwitten, DNA en suikers; zowel biomoleculen die van nature voorkomen als synthetische. Zo leer je hoe je een bijdrage kunt leveren aan belangrijke ontwikkelingen op het gebied van onder meer biomedisch onderzoek, nanotechnologie, voeding en milieu.

Het bijzondere van de BSc Moleculaire Levenswetenschappen in Wageningen is dat deze opleiding breed is. Je stelt de keuze voor een ‘toekomst’ nog wat uit. Het eerste half jaar deel je al je vakken met de opleiding Biotechnologie. Je kan dus gewoon overstappen het eerste half jaar. En pas in de Masterfase moet je voor een specialisatie kiezen. Moleculaire Levenswetenschappen kent vier specialisaties. Een van die specialisaties zit in de medische hoek: namelijk de specialisatie Biomedisch Onderzoek. Veel andere opleidingen zijn smaller en kennen alleen maar medische oriëntaties.

Verschillen andere opleidingen

Een aantal studies in Nederland heeft raakvlakken met de BSc Moleculaire Levenswetenschappen in Wageningen. In onderstaande tabel zie je welke universiteiten een vergelijkbare bachelor aanbieden met daarin een gradatie in het aanbod van natuurkundige en technische vakken of medische en biologische vakken. De tabel begint met de meest fysisch-technologische studie en eindigt met de meest biomedisch gerichte studie. De BSc Moleculaire Levenswetenschappen in Wageningen zit daar ongeveer middenin.

Moleculaire Levenswetenschappen in Wageningen

Meerdere opleidingen met dezelfde naam

In Nederland zijn er slechts twee officieel erkende BSc programma's Moleculaire Levenswetenschappen: in Nijmegen en Wageningen. Andere universiteiten bieden wel specialisaties aan onder deze naam. Zij zijn echter onderdeel van andere studieprogramma's.

  • Moleculaire Levenswetenschappen bij Rijksuniversiteit Groningen is een major (=specialisatie) binnen de BSc Life Science and Technology
  • Moleculaire Levenswetenschappen bij Universiteit van Utrecht is een interspecialisatie tussen  de BSc's  Biologie en Scheikunde.

Brede opleiding

Het grote verschil met de BSc Moleculaire Levenswetenschappen in Wageningen in vergelijking met bovenstaande opleidingen is dat deze opleiding breed is. Je stelt de keuze voor een ‘toekomst’ nog wat uit. Bovendien zijn veel van bovenstaande opleidingen medisch georiënteerd. Moleculaire Levenswetenschappen heeft ook een medische kant, namelijk de specialisatie Biomedisch Onderzoek, maar kent daarnaast nog vele andere specialisaties. Richtingen die je veel minder bij de andere medisch georiënteerde opleidingen (de onderste drie in de tabel) tegenkomt zijn: organische chemie, fysische chemie en biofysica.

Vrije keuze

Binnen de vrijekeuzeruimte in je derde jaar kun je in Wageningen vakken van de hele universiteit volgen, dus ook vakken op het gebied van bijvoorbeeld communicatie en management. Door die vrijekeuze ruimte heb je de mogelijkheid om een ‘eigen kleur’ aan je opleiding te geven. Elke afgestudeerde heeft dus een ander traject doorlopen.