Bachelor's Soil, Water, Atmosphere

De zoveelste modderstroom in Bangladesh, slechte luchtkwaliteit door te veel fijnstof of wat dacht je van te natte polders of juist te droge dijken in Nederland? De bacheloropleiding Soil, Water en Atmosphere is meer dan ooit actueel.

Bachelor Bodem, Water, Atmosfeer

Waarom deze studie?

  • Enorm actueel. De studie focust zich op klimaatverandering, wateroverlast, verdroging en erosie vanuit een natuurwetenschappelijk perspectief.
  • Van meerdere kanten bekeken. De studie is uniek doordat het hydrologie, meteorologie en bodemkunde in één natuurwetenschappelijke opleiding combineert.
  • Door middel van veldwerk, practica en excursies leer je de theorie gelijk te combineren met de praktijk. Wist je bijvoorbeeld dat het World Soil Museum op onze campus zit?

Wat studeer je bij Soil, Water, Atmosphere?

Welk effect heeft klimaatverandering op bodem, water en lucht? En hoe kunnen we onze omgeving op een duurzamere manier beheren en gebruiken? Als jij gefascineerd bent door de wereld om je heen en je interesse hebt in natuurkunde, wiskunde, scheikunde en aardrijkskunde, dan zit je hier helemaal op je plek.

Je leert om met een natuurwetenschappelijke bril naar alle processen op aarde te kijken, van de bodem onder je voeten tot de atmosfeer boven je hoofd. Zo kun je straks verschillende bodems herkennen en leer je hoe we bodems op een goede duurzame manier kunnen gebruiken (bodemkunde). Of kun je uitrekenen hoe regen en drinkwaterwinning de grondwaterstand beïnvloeden (hydrologie). En begrijp je de relatie tussen soorten wolken en de bijbehorende weerpatronen (meteorologie). Je staat met deze Engelstalige studie letterlijk met je voeten in de klei.

In het overzicht van de Studieprogramma van de opleiding kun je per studiejaar zien welke vakken je kunt volgen. Of Vergelijk de opleiding met andere opleidingen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Toelating en inschrijving

Je bent direct toelaatbaar tot de opleiding Soil, Water, Atmosphere met de VWO-profielen Natuur & Techniek (N&T) en Natuur & Gezondheid (N&G) met natuurkunde in je vrije keuze. Heb je een ander profiel of vooropleiding? Kijk dan op de pagina Toelating & Inschrijving voor meer informatie over je toelaatbaarheid.

Studenten vertellen

Wil je weten hoe studenten de opleiding en het studeren in Wageningen ervaren? Lees en bekijk de Verhalen van studenten.

Je leert onder andere hoe goed een bepaald stuk land geschikt is om er een natuurgebied van te maken.
Student Maarten

Na je studie

Wil jij graag milieuproblemen aanpakken met behulp van natuurkunde, wiskunde en scheikunde en biologie? Lees welke beroepen je kunt gaan doen als je na je bachelor een master hebt afgerond en lees de verhalen van afgestudeerden op Na de opleiding Soil, Water, Atmosphere.

Aansluitende masters

Na je bachelor heb je toegang tot een aantal masteropleidingen. Naast de opleidingen waar je direct toegang toe hebt zijn er mogelijkheden om naar andere masteropleidingen door te stromen. Lees meer over de Aansluitende masteropleidingen.