Toelating met een ander soort diploma

Toelating met een hbo-diploma of hbo-propedeuse

Hbo-propedeuse en hbo-afgestudeerden

Op basis van je hbo-propedeuse of hbo-diploma ben je niet direct toelaatbaar. Je moet afhankelijk van je gekozen bachelor programma één of meerdere vwo-deelcertificaten behalen en voldoen aan de Engelse taalvaardigheidseis. De geaccepteerde vwo-deelcertificaten vind je hier.

In onderstaande tabel vind je per bacheloropleiding de vereiste vakken op vwo 6-niveau, die je naast je hbo-propedeuse of hbo-diploma moet hebben.

Als je denkt dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling voor een vwo-deelcertificaat op basis van vakken in je hbo-propedeuse, neem dan contact op met de Bachelor Toelatingscommissie via ssc@wur.nl

Hbo-propedeuse

Opleiding Vereiste vakken op vwo 6-niveau
Agrotechnologie Wiskunde A/B + scheikunde + natuurkunde
Animal Sciences** Wiskunde A/B + scheikunde + biologie
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wiskunde A/B
Biologie Wiskunde A/B + biologie + natuurkunde + scheikunde
Biotechnologie Wiskunde B + scheikunde + natuurkunde/biologie
Bos- en Natuurbeheer Wiskunde A/B + aardrijkskunde/biologie
Communicatie en Life Sciences Wiskunde A/B/C
Economie en Beleid Wiskunde A/B
Environmental Sciences** Wiskunde A/B + natuurkunde + scheikunde
Food Technology** Wiskunde A/B + scheikunde + biologie/natuurkunde
Gezondheid en Maatschappij Wiskunde A/B
International Land and Water Management** Wiskunde A/B + natuurkunde
Internationale Ontwikkelingsstudies Wiskunde A/B
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning Wiskunde A/B + aardrijkskunde/biologie
Moleculaire Levenswetenschappen Wiskunde B + scheikunde + natuurkunde/Natuur, Leven en Technologie
Plantenwetenschappen Wiskunde A/B + scheikunde + natuurkunde/biologie
Soil, Water, Atmosphere** Wiskunde A/B + natuurkunde + scheikunde
Tourism** Wiskunde A/B/C
Voeding en Gezondheid Wiskunde A/B + scheikunde + natuurkunde/biologie
** De opleidingen Animal Sciences, Environmental Sciences, Food Technology, International Land and Water Management, Soil Water Atmosphere en Tourism zijn volledig in het Engels.

Zachte Knip hbo-propedeuse studenten

hbo-propedeuse studenten

Wageningen University biedt de mogelijkheid van een 'zachte knip' aan studenten die door Corona-maatregelen niet goed kunnen doorstromen van een hbo-propedeuse naar een Wageningse bachelor.

Hbo-propedeuse studenten die tussen maart en augustus studievertraging hebben opgelopen als gevolg van Corona-maatregelen in het onderwijs en die daarom hun hbo-propedeuse niet voor 1 september kunnen afronden, kunnen zich - onder bepaalde voorwaarden - toch inschrijven voor een bacheloropleiding. Ze krijgen dan een dubbele inschrijving: ze schrijven zich in voor een bacheloropleiding aan Wageningen University (en betalen daar collegegeld), en blijven daarnaast ingeschreven als bachelor student aan de instelling waar ze hun hbo-propedeuse volgen.

De dubbele inschrijving geldt tot uiterlijk 1 januari 2023; is de hbo-propedeuse dan nog niet behaald, dan kan de student geen bachelor onderwijs aan Wageningen University meer volgen.

Voor wie?

Hbo-propedeuse studenten die door de Corona-maatregelen tussen maart en augustus studievertraging hebben opgelopen. Let op dat aan overige toelatingseisen, zoals eventuele vwo deelcertificaten, wel vóór 1 september voldaan moet zijn.

Hoe meld ik me aan voor de Zachte knip?

Stap 1: meld je via studielink aan voor de bachelor 2022/2023, de toelatingsprocedure wordt opgestart. Let op! De aanmelddeadline is 1 juli 2022.

Stap 2: vraag bij jouw hbo-instelling een afrondingsadvies aan. Dit advies beantwoordt de vraag of er verwacht wordt dat je vóór 1 januari 2023 de propedeuse afgerond hebt. Uiterlijk 1 augustus moet dit afrondingsadvies ingeleverd worden via ssc@wur.nl

Stap 3: na ontvangst van het afrondingsadvies beoordeelt de bachelor toelatingscommissie of je op voorwaarde toegelaten wordt. Indien je wordt toegelaten moet je propedeuse vóór 1 januari 2023 behaald zijn.

Stap 4: zorg ervoor dat alle overige documenten die vermeld zijn in je persoonlijke (voorwaardelijke) toelatingsbrief zo snel mogelijk en vóór 1 september bij het Student Service Centre binnen zijn.

Stap 5: regel zo snel mogelijk je betaling aan WU via studielink. We adviseren je om direct een machtiging af te geven voor het innen van het collegegeld.

Stap 6: zodra je aan alle toelatings- en inschrijvingsvoorwaarden voldaan hebt, kunnen we je inschrijven als bachelor student. Wanneer je hierover bericht hebt ontvangen, kan je via ssc@wur.nl een Bewijs Betaald Collegegeld opvragen. Hiermee kan je het collegegeld aan de hbo-instelling betalen, waar je heringeschreven moet worden als bachelor student, om je hbo-propedeuse af te kunnen ronden.

FAQ's Zachte knip

Voor welke datum moet ik aan de overige toelatings- en inschrijvingsvoorwaarden voldaan hebben?

De ‘zachte knip’ heeft alleen betrekking op het afronden van je hbo-propedeuse. De overige toelatings- en inschrijvingsvoorwaarden, zoals eventuele vwo deelcertificaten, Engelse taalvaardigheidseis, Matching en de betaling, moeten voor 1 september 2022 voldaan zijn.

Wat gebeurt er wanneer ik ben ingeschreven en mijn propedeuse niet voor 1 januari 2023 afrond?

Je wordt per 31-12-2022 uitgeschreven als bachelor student bij Wageningen Universiteit als je op dat moment je hbo-propedeuse nog niet hebt behaald. De al behaalde studiepunten kunnen dan op je hbo diploma worden opgenomen wanneer dit goedgekeurd wordt door de hbo-instelling.