Blue Energy

We kennen allemaal de traditionele manieren van duurzame energie opwekken, zoals; getijde-, zon-, en windenergie. Maar in de toekomst komt daar misschien wel een nieuwe vorm van grootschalige energieproductie bij. Bij het mengen van zoet rivierwater en zout zeewater komt enorm veel energie vrij: Blue Energy (blauwe energie). Met behulp van de theorie uit de lesmodule krijgen de leerlingen inzicht in de techniek en het proces van Blue Energy.

Deze blauwe energie kan gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Duurzame elektriciteit nog wel, want de zon wordt gebruikt als bron van energie. Hierbij komen geen broeikasgassen vrij, bovendien zijn de grondstoffen gratis en vrijwel ongelimiteerd. Op de Afsluitdijk staat al een eerste proefcentrale.

In deze lesmodule onderzoekt de leerling welke belangrijke factoren de energiewinning beïnvloeden; hoe het ontwerp van de installatie eruit komt te zien en wat het effect van opschalen is. Daarnaast bepalen de leerlingen de optimale geografische locatie van een centrale.

Leerlingenmateriaal Het lesmateriaal kunt u vinden op de website van Natuur Leven en Technologie. Bent u nog geen lid van Vereniging NLT en wilt u wel de module bestellen, stuur dan een e-mail naar info@betavak-nlt.nl.
Docentenhandleiding Via de NLT database kunt u de docentenhandleiding downloaden.
Doelgroep vwo 5/6 NG/NT profiel
Studielast 40 studielasturen
Context / Concept Waar in Nederland liggen mogelijkheden voor een Blue Energy centrale? Welke bijdrage levert deze nieuwe vorm van energie aan de huidige energie voorziening? Dat zijn de vragen waar de module omdraait. Om deze vragen te kunnen beantwoorden wordt er gekeken naar het onderliggende principe van Blue Energy. Het opwekken van elektriciteit uit het mengen van zoet en zout water door middel van omgekeerde elektrodialyse met ion selectieve membranen.
Voorkennis Scheikunde vwo 4
Toetsing Presentatie en eindtoets
Verwante opleidingen > Milieuwetenschappen
> Biotechnologie
Nieuwe ontwikkelingen Momenteel leveren wij nog geen complete installaties, maar wij werken er samen met Wetsus hard aan om dit wel zo snel mogelijk te kunnen doen.
Via Wageningen University & Research kunt u nu al vervangende membranen, siliconen pakkingen en afhouders bestellen.