Aanmelden Contract Student

Op deze pagina vind je alle informatie voor aanmelding en inschrijving als contract student bij Wageningen University & Research.

Definitie

Student die een of meer vakken wil volgen van het reguliere onderwijsprogramma van Wageningen Universiteit maar die niet is ingeschreven voor een volledige BSc- of MSc-opleiding. Registreren als een contract student is mogelijk voor de vakken zoals omschreven in de studiegids 2020-2021 (zie course catalogue)

Inschrijvingsvoorwaarden

De voorwaarden voor inschrijving als contractstudent zijn:

· schriftelijke toestemming vooraf is vereist door de docent van het vak

· schriftelijke toestemming van de WU examencommissie vooraf is vereist voor het volgen van TH (thesis) en AMC/ACT (academic master cluster/academic consultancy training) onderwijselementen

· inschrijving voor stage/internship (IN) onderwijselement is niet mogelijk

· een aantal vakken heeft een vastgesteld maximum aantal deelnemers (zie de course catalogue). Voor vakken met een maximum aantal deelnemers kunnen contractstudenten alleen inschrijven als er na de aanmelddeadline en met goedkeuring van de coördinator van het vak nog plaatsen beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie contact op met de docent.


Wil je een minor doen met daarin een vak met maximum aantal deelnemers en mocht je een probleem hebben met het vinden van een alternatief vak, neem dan contact op met de minor coördinator (zie: https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/BSc-Minors.htm).

Engelse taaleisen

o HAVO 7;

o VWO 6;

o RATEr: Listening pass, Reading pass, Writing borderline, Speaking borderline

o Alleen geaccepteerd indien test is gedaan bij ‘WU Wageningen in’to Languages’ (kijk voor meer informatie op Wageningen in'to Languages). Let op! Aan de test zijn kosten verbonden. 

o IELTS: overall grade 6.0 with a minimum sub-score of 6.0 for speaking;

o TOEFL: internet-based 80 with a minimum sub-score of 20 for speaking

o Cambridge Certificate of Advanced English (CAE/C1 Advanced): score between 169-190

o Cambridge First Certificate (FCE/B2 First): score between 169-190

o Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE/C2 Proficiency): score between 180-230

o Als je een universitaire bachelor in Nederland volgt, word je uitgezonderd van een Engelse test.

o Als je een volledige Engelstalige hbo opleiding in Nederland volgt, word je ook uitgezonderd van een Engelse test. In dat geval moet je een statement van je hbo instelling aanleveren, waarin staat dat je volledige programma in het Engels is. 

Kosten/Tarieven

Om je in te kunnen schrijven als contractstudent wordt vooraf bepaald hoeveel kosten in rekening worden gebracht, op basis van het aantal ECTS credit point per vak. Deze kosten moeten betaald zijn voordat je ingeschreven kunt worden. Op het inschrijfformulier kun je aangeven waar we de factuur naar toe kunnen sturen.

Voordat je de factuur hebt, kan je het bedrag ook vast overmaken naar: 

Wageningen University
Bank IBAN: NL28RABO0397026080
BIC: RABONL2U

Vermeld altijd je volledige naam, geboortedatum en ‘fees contract student”, als je het bedrag overmaakt. Je kunt ook per PIN betalen aan de studentenbalie in het Forum.

contractstudent Student die een of meer vakken uit de reguliere opleiding volgt en het tentamen in het vak/de vakken mag afleggen. €128,00 per ECTS credit point voor WU alumni (Ir, MSc, or PhD) en “picnic PhD kandidaten”* of €312,00 per ECTS credit point voor anderen.

* Picnic PhD kandidaat: PhD promovendus van een andere Universiteit die binnen zijn of haar promotietraject onderzoek doet aan Wageningen University en zich wil inschrijven voor onderwijs aan Wageningen University.

Deadlines voor inschrijving als contract student

In geval van een Minor Deadline voor inschrijving
Periode 1, 2 en 3 3 augustus 2020
Periode 4, 5 en 6 4 januari 2021
In geval van losse vakken Deadline voor inschrijving
Periode 1 3 augustus 2020
Periode 2 14 september 2020
Periode 3 16 november 2020
Periode 4 4 januari 2021
Periode 5 1 februari 2021
Periode 6 12 april 2021

Let op!

Alle complete aanmeldingsdocumenten moeten voor de deadline zijn ingediend. Als een van de documenten niet voldoet aan de voorwaarden en wordt afgewezen, dan dient het vervangende document ook voor de deadline te zijn ingediend.

Verzoek tot inschrijving

Studenten die zich willen inschrijven als contract student dienen voor de deadline de volgende documenten in te leveren via SSC@wur.nl

· Contract Student registratieformulier 2020/2021, volledig ingevuld en ondertekend

· Schriftelijke toestemming (e-mail) van de docent(en) van het gekozen vak

· Kopie geldig paspoort (waarop je persoonlijke gegevens duidelijk vermeld staan)

· Bewijs van Engelse taalvaardigheid

· Alleen voor Picnic PhD kandidaat: schriftelijk bewijs dat je bent toegelaten tot een PhD programma bij een andere universiteit en dat dit een samenwerking met Wageningen UR betreft

Na ontvangst van je inschrijfverzoek zullen we een nota sturen naar het e-mail adres zoals is aangegeven op het formulier.

We verzoeken je het te betalen bedrag, voor de deadline, te voldoen.

Pas nadat aan alle voorwaarden voldaan zijn, inclusief de betaling van de kosten, wordt je ingeschreven.

Nadat je ingeschreven bent als contract student bij Wageningen University and Research ontvang je een email met WUR account gegevens en wachtwoord. Dan krijg je toegang tot: https://wur.osiris-student.nl/


Hier kun je een bewijs van inschrijving downloaden alsook je aanmelden voor te volgen vakken via de course catalogue. Je word niet automatisch aangemeld voor vakken.