Harde Knip

De harde knip houdt in dat je pas kunt starten met je masteropleiding, wanneer je je bacheloropleiding hebt afgerond. Op deze pagina vind je informatie over de regels van de ‘Harde knip’ en de mogelijke gevolgen ervan voor jouw studieplanning. Wil je meer informatie over de gevolgen voor je studieplanning, dan kun je terecht bij jouw studieadviseur.

Vragen en antwoorden Harde knip

1. Wat houdt de harde knip in?

De harde knip houdt in dat je pas kunt beginnen met je masteropleiding na voltooiing van je bacheloropleiding. Dit betekent dat je alle vakken van je bacheloropleiding hebt behaald en je het bachelorexamen met succes hebt afgelegd. De harde knip betekent ook dat alle vakken die je volgt of hebt gevolgd (ook al doe je er geen tentamen in, zie 8) voordat je je bacheloropleiding succesvol hebt afgerond, géén onderdeel van je masteropleiding mogen zijn. Je moet daarom tijdig beslissen welke vakken je in je bachelor vakkenpakket wilt opnemen. Zie 10.

2. Voor wie geldt de harde knip?

De harde knip geldt voor alle Wageningse bachelor studenten ongeacht wanneer ze met hun bacheloropleiding zijn gestart. Voor bachelor studenten van andere universiteiten geldt dat ze in Wageningen alleen een master opleiding kunnen doen als ze in het bezit zijn van een bachelor diploma.

3. Geldt de harde knip ook voor studenten in een schakelprogramma?

Ja. Als schakelstudent mag je naast je schakelvakken geen vakken volgen uit de masteropleiding waartoe je toelaatbaar bent na het succesvol afronden van je schakelprogramma.

Als schakelstudent mag je enkel de vakken volgen uit je vastgestelde schakelprogramma. Je schakelprogramma moet je binnen één academisch jaar afronden. Wil je naast je schakelprogramma andere vakken volgen aan WU dan word je ingeschreven als reguliere bachelor student, waarbij de ‘extra’ gevolgde vakken naast je schakelprogramma later niet in je mastervakkenpakket mogen worden opgenomen. In dat geval betaal je ook het volledige van toepassing zijnde collegegeld in plaats van het aan het wettelijk collegegeldtarief gekoppelde tarief voor een schakelprogramma.

4. Wat betekent de harde knip voor de planning van mijn studie?

De harde knip betekent dat je je studie heel goed moet plannen om tijdverlies te voorkomen. Want zolang je niet alle vakken van je bacheloropleiding succesvol hebt afgerond, mag je niet starten met je masteropleiding (zie ook 5). Dit betekent dat je misschien een periode (of meer periodes) moet wachten voordat je aan je masteropleiding kan beginnen. Denk je vertraging op te lopen in je studie, bespreek dat dan tijdig met je studieadviseur.

5. Wat merk ik in de praktijk van de harde knip?

Als hoofdregel bij de harde knip geldt dat alle vakken waarvoor je je voor het tentamen hebt aangemeld via Osiris en waarvan de toetsdatum ligt vóór je bachelorexamendatum behoren tot je bacheloropleiding. Je kunt je niet tijdens je bachelor studie al inschrijven voor vakken die je in de gewenste mastervervolgopleiding zou willen volgen; ook niet om ‘uit te proberen'.

De toetsdatum van een vak is standaard de laatste vrijdag van de periode, maar als het tentamen eerder valt dan kan het ook op de dag waarop het laatste assessment van het vak plaats vind gezet worden. Je bachelor examendatum is de toetsdatum van het voldoende cijfer van je laatst te behalen bachelorvak uit je studieprogramma, dan wel, wanneer deze datum later is: de datum van goedkeuring van je (gewijzigd) individuele bachelor examenprogramma in Osiris (PlanApp).

Een vak waar je je vóór het behalen van je bachelorexamen voor het tentamen hebt aangemeld, kun je later niet meer opnemen in je mastervakkenpakket. Ook niet als je het vak tijdens je bacheloropleiding niet hebt gehaald. Alleen als je je bijtijds terugtrekt voor het tentamen van het vak (uiterlijk halverwege de onderwijsperiode), valt deze niet onder de harde knip (zie ook 8).

Op bovengenoemde regel is één uitzondering:
Heb je nog niet de cijfers binnen van de laatste vakken van je bachelor programma die je hebt gedaan, maar je verwacht die binnen twee weken na het begin van de nieuwe onderwijsperiode te krijgen en je rekent op een voldoende cijfer, dan mag je je aanmelden voor én starten met mastervakken die je wilt volgen en die in die nieuwe periode worden gegeven. Zelfs als je op dat moment dus nog niet ingeschreven staat voor de masteropleiding. Wordt je laatste voldoende bachelor cijfer binnen die twee weken ingevoerd, dan ligt je bachelorexamendatum weliswaar na de startdatum van de mastervakken waarmee je begonnen bent, maar deze vakken vallen dan niet onder de harde knip.

Haal je een bachelorvak toch niet, dan moet je direct en binnen twee weken na aanvang van de onderwijsperiode je aanmelding voor de mastervakken intrekken. Doe je dat niet dan komen deze vakken wel onder de harde knip te vallen. Intrekken voor een vak kan overigens alleen via de coördinator van het vak; dus niet meer via MyPortal of SSC online.

6. Hoeveel instroommomenten zijn er voor de masteropleiding?

Als afgestudeerde WU bachelor student mag je, aansluitend aan je afstuderen, elke periode met een WU-masteropleiding beginnen. Voor de studeerbaarheid van het programma is het wel het beste om in september (periode 1) te beginnen. Bij sommige WU-masteropleidingen kun je ook goed in februari (periode 4) beginnen of op andere momenten tijdens het jaar. Neem voor een goede studieplanning contact op met de studieadviseur van de betreffende WU-masteropleiding.

7. Wanneer kan ik me inschrijven voor een masteropleiding?

Je kunt je inschrijven voor een masteropleiding per eerste van de maand volgend op de maand waarin je je bachelor examen met goed gevolg hebt afgelegd of de maand waarin je het laatste vak van je linkage programme hebt behaald.

Ben je bachelor student, dan krijg je per mail een link naar het formulier 'Study after Bachelor' opgestuurd zodra je 150 ECTS van je goedgekeurde bachelor vakkenpakket hebt behaald. Met dit formulier kun je aangeven of je verder wilt studeren in Wageningen of elders een master studie wilt gaan doen.

8. Wanneer kan ik me aanmelden voor een vak van mijn masteropleiding?

Ben je afgestudeerd in een bacheloropleiding en ben je toelaatbaar bevonden en ingeschreven voor een masteropleiding, dan kun je je aanmelden voor mastervakken via Osiris. Let daarbij wel op de geldende deadlines voor vakaanmelding.

Ben je bijna afgestudeerd en heb je je laatste bachelor tentamens afgelegd of je laatste verslag ingeleverd, dan kan het zijn dat je nog niet weet of je je bachelor gehaald hebt vóór de deadline van vakaanmelding voor een volgende periode. Bijvoorbeeld omdat de docent je tentamen nog moet nakijken en het cijfer nog niet bekend is. In dat geval kun je je alvast aanmelden voor vakken van je masteropleiding die in de volgende periode worden gegeven. Je kunt je ook aanmelden voor mastervakken als je laatste voldoende bachelor cijfer wordt ingevoerd in Osiris vóór halverwege de nieuwe onderwijsperiode (zie ook 5).

Maar pas op! Als later blijkt dat je je bachelorvakken toch niet hebt gehaald, dan moet je je voor de mastervakken weer uitschrijven. Schrijf je uiterlijk halverwege de onderwijsperiode uit voor het vak en tentamen in Osiris en informeer de vakcoördinator dat je jezelf hebt uitgeschreven. Doe je dat niet, dan vallen deze vakken onder de harde knip regel en kun je deze vakken later niet meer in je mastervakkenpakket opnemen.

9. Mag ik, wanneer ik nog niet ben toegelaten tot de masteropleiding, toch al mastervakken volgen?

Nee, je mag alleen vakken uit je masteropleiding volgen als je je bacheloropleiding hebt afgerond en je bent toegelaten tot de masteropleiding en je als student staat ingeschreven aan Wageningen University.

10. Ik wil een vak toch niet in mijn bachelor vakkenpakket opnemen, wat moet ik doen?

Alle vakken waarvoor je je aanmeldt via Osiris en waarmee je start voordat je je bachelorexamen hebt gehaald, worden in principe gezien als een bachelorvak en onderdeel van je bachelor studieprogramma. Je kunt deze vakken dan later niet meer in je mastervakkenpakket opnemen. Ook niet, als je het vak tijdens je bacheloropleiding niet hebt behaald!

Als je binnen 2 weken na de start van het vak toch denkt dat het vak beter past in je mastervakkenpakket, dan kan je jezelf nog uitschrijven voor het vak en tentamen via de vakcoördinator.  Heb je je vóór halverwege de onderwijsperiode weer uitgeschreven voor het tentamen, dan mag je het vak later wel in je mastervakkenpakket opnemen. Nadat je je hebt teruggetrokken voor het vak, ontvang je een bevestigingsmail.

11. Waar kan ik terecht met aanvullende vragen?

Wil je meer informatie over de harde knip en de gevolgen daarvan voor jouw studieplanning, dan kun je terecht bij jouw studieadviseur.