Harde Knip

Wat houdt de harde knip in? Dat houdt in dat je pas kunt starten met je MSc-opleiding, wanneer je je BSc-opleiding helemaal hebt afgerond. De harde knip geldt voor alle Wageningse BSc-studenten. Voor BSc-studenten van andere universiteiten gold al dat ze in Wageningen alleen een MSc kunnen doen als ze in het bezit zijn van een BSc-diploma.

Op deze pagina vind je informatie over de mogelijke gevolgen voor jou door de invoering van de harde knip. Wil je meer informatie over de harde knip en de gevolgen daarvan voor jouw studieplanning, dan kun je terecht bij jouw studieadviseur.

Vragen en antwoorden Harde knip

1. Wat houdt de harde knip in?

De harde knip houdt in dat je pas kunt starten met je MSc- opleiding, wanneer je je BSc- opleiding hebt afgerond. ‘Hard’ wil zeggen dat er geen speling is: je moet alle vakken van je BSc- opleiding hebben gehaald. De harde knip betekent ook dat alle vakken die je volgt (ook al doe je er geen tentamen in, zie 8) voordat je je BSc diploma hebt gehaald, géén onderdeel van je MSc-pakket mogen zijn. Je moet daarom tijdig beslissen welke vakken je in je BSc -pakket wilt opnemen. Zie 10.

2. Voor wie geldt de harde knip?

De harde knip geldt voor alle BSc-studenten ongeacht wanneer ze met hun BSc-opleiding zijn gestart.

3. Geldt de harde knip ook voor studenten in een schakelprogramma?

Ja. Als schakelstudent mag je naast je schakelvakken geen vakken volgen uit de MSc-opleiding waartoe je toelaatbaar bent na het succesvol afronden van je schakelprogramma. Als schakelstudent mag je enkel de vakken volgen uit je vastgestelde schakelprogramma. Je schakelprogramma moet je binnen één academisch jaar afronden. Wil je naast je schakelprogramma andere vakken volgen aan WU dan word je ingeschreven als reguliere Bachelor student, waarbij de ‘extra’ gevolgde vakken naast je schakelprogramma later niet in je MSc vakkenpakket mogen worden opgenomen. In dat geval betaal je ook het volledige van toepassing zijnde collegegeld in plaats van het aan het wettelijk collegegeldtarief gekoppelde tarief voor een schakelprogramma.

4. Wat betekent de harde knip voor de planning van mijn studie?

De harde knip betekent dat je je studie heel goed moet plannen om tijdverlies te voorkomen. Want wanneer je niet alle vakken van je BSc opleiding succesvol hebt afgerond, mag je nog niet starten met je MSc opleiding. Dit betekent dat je misschien een periode (of meer periodes) moet wachten voordat je aan je MSc opleiding kan beginnen. Denk je vertraging op te lopen in je studie, bespreek dat dan tijdig met je studieadviseur.

5. Wat merk ik in de praktijk van de harde knip?

Alle vakken waarvoor je je hebt aangemeld via MyPortal en waarvan de startdatum ligt vóór je BSc-examendatum behoren tot je BSc opleiding. Je kunt niet vooruitwerken en al vakken doen die je in je gewenste MSc vervolgopleiding zou willen volgen. De startdatum van een vak is de startdatum van de periode waarin het vak wordt gegeven. Je BSc examendatum is de datum waarop je je laatste vak uit je individuele BSc examenvakkenpakket haalt of de datum waarop je een eerder ingediend programma wijzigt en per direct afstudeert.

Een vak waar je je voor het behalen van je BSc examen voor hebt aangemeld, kun je later niet meer opnemen in je MSc-vakkenpakket. Ook niet als je het vak tijdens je BSc-opleiding niet hebt gehaald. Alleen als je je bijtijds terugtrekt voor het vak, valt deze niet onder de harde knip (zie ook punt 8).

6. Hoeveel instroommomenten zijn er voor de MSc-opleiding?

Als afgestudeerde WU BSc-student mag je, aansluitend aan je afstuderen, elke periode met een WU-MSc-opleiding beginnen. Voor de studeerbaarheid van het programma is het wel het beste om in september (periode 1) te beginnen. Bij sommige WU-MSc-opleidingen kun je ook goed in februari (periode 4) beginnen of op andere momenten tijdens het jaar. Neem voor een goede studieplanning contact op met de studieadviseur van de betreffende WU-MSc-opleiding.

7. Wanneer kan ik me inschrijven voor een MSc-opleiding?

Je krijgt per mail een link naar het formulier 'Study after Bachelor' opgestuurd zodra je 150 ECTS van je goedgekeurde BSc-vakkenpakket hebt behaald. Met dit formulier kun je een verzoek tot inschrijving indienen voor een WU MSc-opleiding, of aangeven dat je elders gaat studeren. Als je kiest voor verder studeren in Wageningen, zal het verzoek automatisch worden afgehandeld na je BSc afstuderen conform wat je op het formulier 'Study after Bachelor' hebt ingevuld. Je kunt je in de eerstvolgende maand na het behalen van je BSc-diploma inschrijven voor een Wageningse MSc-opleiding of per 1 september van het volgend studiejaar. Je krijgt automatisch toegang tot de MSc-opleidingen die volgens de OER aansluiten bij je BSc-opleiding. Voor andere MSc-opleidingen waarvoor geen automatische toegang geldt, kunnen nadere eisen worden gesteld voor toelaatbaarheid zoals wegwerken bepaalde deficiënties of een cijfergemiddelde. Daarnaast geldt voor iedere aspirant MSc-student de voorwaarde dat aan alle andere inschrijfverplichtingen voor de aansluitende MSc-opleiding is voldaan. Als je hebt gekozen om elders verder te studeren, moet je je inschrijving natuurlijk met de andere onderwijsinstelling regelen.

Voor een niet aansluitende WU-MSc-opleiding moet toelating via de toelatingscommissie gevraagd worden.

8. Wanneer kan ik me aanmelden voor een vak van mijn MSc-opleiding?

Je mag je uiteraard aanmelden voor een vak van je MSc-opleiding zodra je je BSc-diploma hebt behaald en vervolgens bent toegelaten en ingeschreven bij de MSc-opleiding van je keuze. Heb je je BSc-diploma nog niet behaald, dan kan het gebeuren dat je nog niet weet of je je laatste BSc- vakken tijdig voor aanvang van je MSc-vak hebt behaald, bijvoorbeeld omdat de docent het tentamen nog moet nakijken. In dat geval kun je je alvast aanmelden voor vakken van je MSc-opleiding die in de volgende periode worden gegeven. Maar pas op! Als later blijkt dat je je BSc-vakken toch niet hebt gehaald, dan moet je je voor deze MSc-vakken uitschrijven, binnen 2 weken na de start van het vak (!). Doe je dat niet dan vallen deze vakken onder de harde knip regel en kun je deze vakken later niet meer in je MSc-vakkenpakket opnemen. Zie 5.

9. Mag ik, wanneer ik nog niet ben toegelaten tot de masteropleiding, toch al MSc- vakken volgen?

Nee, je mag alleen vakken uit je MSc opleiding volgen als je je BSc opleiding hebt gehaald en bent toegelaten tot de MSc opleiding en hiervoor bent ingeschreven.

10. Ik wil een vak toch niet in mijn BSc-pakket opnemen, wat moet ik doen?

Alle vakken waarvoor je je aanmeldt via MyPortal en waarmee je start voordat je je BSc-diploma hebt gehaald, worden gezien als een BSc-vak. Je kunt deze vakken dus later niet meer in je MSc-vakkenpakket opnemen. Ook niet, als je het vak tijdens je BSc opleiding niet hebt behaald! Als je binnen 2 weken na de start van het vak toch denkt dat het vak beter past in je MSc pakket, dan kan je jezelf nog uitschrijven via MyPortal (vakaanmelding). In dat geval mag je het vak later wel in je MSc-vakkenpakket opnemen. Nadat je je hebt teruggetrokken voor het vak, ontvang je een bevestigingsmail waarvan een kopie naar de vakcoördinator gaat.

11. Zijn er uitzonderingen mogelijk op de harde knip?

Nee. Tot 1 september 2014 stond er een hardheidsclausule in de wet. Die is er nu niet meer.

12. Waar kan ik terecht met aanvullende vragen?

Wil je meer informatie over de harde knip en de gevolgen daarvan voor jouw studieplanning, dan kun je terecht bij jouw studieadviseur.