Studentenpsycholoog

Er is eigenlijk niets waarover je niet met de studentenpsycholoog zou kunnen praten. Het is ook raadzaam om bijtijds te komen; voorkomen is immers beter dan genezen!
De studentenpsycholoog kan je helpen met persoonlijke problemen, die kunnen leiden tot studievertraging, of met studie-gerelateerde gezondheidsklachten. Bezoek aan de studentenpsycholoog is gratis en uiteraard wordt alles wat je deelt vertrouwelijk behandeld.

Met welke problemen kun je bij de studentenpsychologen terecht?
Persoonlijke problemen

Jaarlijks klopt een groot aantal studenten aan met allerlei persoonlijke problemen. Hierbij kun je denken aan klachten van depressieve aard, angstklachten, trauma, heimwee, eenzaamheid, verslaving en middelengebruik, verlies van een dierbaar iemand, enz.

Hulp van de studentpsychologen kan op 3 manieren:

  • Kort spreekuur (telefonisch, 15 minuten): als je niet zeker weet welke hulp het best bij je vraag of probleem past, dan kunnen we je op deze manier daarin adviseren.
  • Intake bij de psycholoog (online of persoonlijk): we luisteren naar je verhaal en zullen een inschatting maken wat jou het beste kan helpen. Dat kan een interne of externe verwijzing zijn; we kunnen je enkele tips meegeven; of we plannen een vervolgafspraak met één van ons.
  • Groepstraining: voor een aantal specifieke hulpvragen hebben we groepstrainingen ontwikkeld, die door een van de psychologen gegeven worden.

Hoe je contact met ons kunt opnemen, vind je onder aan deze pagina.

Studiemoeilijkheden

Ook melden zich veel studenten vanwege studiemoeilijkheden, zoals gebrek aan motivatie. In dat geval advsieren we je allereerst contact op te nemen met je studie adviseur, die kan helpen inventariseren waar je tegenaan loopt en je helpen je studiegedrag te veranderen om efficiënter te studeren. Voor praktische studietips verwijzen we naar de website van de Universiteit van Leiden. Kijk ook eens op de pagina's van Student Training & Support, mogelijk vind je daar relevante trainingen of masterclasses . Afhankelijk van je vraag kun je ook bij de studentendecaan terecht.

Waar kun je heen voor hulp?

Wageningen University & Research biedt veel ondersteuning aan studenten. Maar hoe weet je bij wie je terecht kan als je met een probleem zit.

Wanneer neem je contact op met je studie adviseur?

In het geval van studie gerelateerde problemen, zoals discipline, motivatie, faalangst, concentraieproblemen, studieplanning, enz. adviseren we je in eerste instantie met je studie adviseur contact op te nemen om samen te kijken naar de juiste vervolgstappen.

Wat biedt Student Training & Support?

Op deze pagina's vind je diverse masterclasses en trainingen o.a. op het gebied van studievaardigheden en well-being.

Wanner neem je contact op met je de studentendecaan?

De studentendecaan adviseert en helpt je met vragen betreffende studeren met functiebeperking, studievertraging t.g.v. bijzondere omstandigheden en met financïele zaken.

Dienstverlening studentenpsychologen:

Hoe werkt het korte spreekuur?

Je kunt een e-mail sturen naar studentpsychologists@wur.nl:
- In de onderwerpregel zet je “kort spreekuur” ;
- Je legt kort uit waarom je een psycholoog wilt spreken;
- Noteer je telefoonnummer of Skypeadres zodat we contact met je kunnen opnemen.

Afspraak maken?

Voor het maken van een afspraak kun je de studentenpsychologen mailen studentpsychologists@wur.nl:
- In de onderwerpregel zet je “afspraak psycholoog” ;
- Je legt kort uit waarom je een psycholoog wilt spreken;
- Noteer je telefoonnummer of Skypeadres zodat we contact met je kunnen opnemen.
Wij zullen bekijken bij wie je het eerste terecht kunt.

Vraag stellen per e-mail

Het is ook mogelijk om een studentenpsycholoog een probleem of gewoon een vraag voor te leggen via de e-mail.

Intake gesprek

Tijdens het intake gesprek luisteren we naar je verhaal en zullen een inschatting maken wat jou het beste kan helpen. Dat kan een interne of externe verwijzing zijn; we kunnen je enkele tips meegeven; of we plannen een vervolgafspraak met één van ons.

Vervolgafspraken

In dat laatste geval zal de studentenpsycholoog in een aantal gesprekken je helpen om je problemen in kaart te brengen en deze gezamenlijk zo goed mogelijk op te lossen.

Verwijzing

De hulp van de studentenpsycholoog is overwegend kortdurend. Blijkt er langer durende of meer specialistische hulp nodig te zijn, dan word je verwezen naar een geschikte instantie.

Covid-19 maatregelen

Voor jouw en onze veilgiheid vragen we je alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen zoals deze geadviseerd worden door het RIVM.
Als je een persoonlijke afspraak hebt en je kunt niet komen t.g.v. Covid-19, dan kunnen we er altijd een online afpraak van maken. Om dezelfde redenen hebben een aantal psychologen besloten om vanuit huis te werken. Maar ze zijn nog steeds beschikbaar voor consult. Er zijn verschillende opties om met elkaar in gesprek te gaan: persoonlijk, telefonsich of via Skype. Jij beslist wat je voorkeur heeft, wat het beste bij je past.