Studentenpsycholoog

Er is eigenlijk niets waarover je niet met de studentenpsycholoog zou kunnen praten. Het is ook raadzaam om bijtijds te komen; voorkomen is immers beter dan genezen! Verwacht je dat je persoonlijke problemen zullen leiden tot studievertraging, dan is het van belang dit tijdig te melden.

Belangrijk bericht: Er geldt geen aanmeldstop meer; je kan je weer bij ons aanmelden voor een intakeafspraak. Onze wachtlijst bedraagt op dit moment 6-8 weken.

Met wat voor soort problemen kan ik bij de studentenpsycholoog terecht?

Persoonlijke problemen

Jaarlijks klopt een groot aantal studenten aan met allerhande persoonlijke problemen. Hierbij kun je denken aan:

 • aanpassings­moeilijkheden en heimwee
 • verlegenheid en sociale angst
 • negatief zelfbeeld
 • moeite met het leggen van contact met andere studenten
 • assertiviteitsproblemen (o.a. moeite met ‘nee’ zeggen)
 • piekeren
 • relationele problemen
 • verlies van een dierbaar iemand
 • klachten van depressieve aard
 • problemen met seksualiteit en seksuele identiteit
 • eetproblemen
 • spannings- en angstklachten
 • problemen in de thuissituatie
 • verantwoordelijkheden als mantelzorger
 • ouders met psychische en/of lichamelijke problematiek
 • ziekte
 • handicaps
 • verantwoordelijkheden als ouder
 • vragen m.b.t. religie
 • problemen rondom balans studie en privé
 • Verslaving
 • Middelengebruik

Studiemoeilijkheden

Jaarlijks komen ook veel studenten vanwege studiemoeilijkheden. Hierbij kun je denken aan:

 • moeilijkheden met het plannen van je studie of met het kunnen opbrengen van de nodige studiediscipline
 • uitstelgedrag
 • moeite met studievaardigheid, (voor het verbeteren van je studievaardigheden kun je ook contact opnemen met de studenten decanen)
 • scriptie­problematiek
 • tentamenvrees
 • faalangst en perfectionisme
 • spanningen bij het actief meedoen in een werk­groep of bij het houden van een referaat
 • stageproblemen
 • problemen rondom balans studie en privé
 • onzekerheid over je toekomst na het afstuderen

De studentenpsycholoog kan je helpen inventariseren waar je tegenaan loopt en je helpen je studiegedrag te veranderen om efficiënter te studeren. Voor praktische studietips verwijzen we naar de website van de Universiteit van Leiden: http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/

Walk-in counselling

De Walk-in counselling in het Forum (kamer 030) is er voor dringende of korte vragen op psychologisch of sociaal gebied. Je kunt laagdrempelig binnenlopen en in 15 minuten je verhaal doen. Er wordt naar je geluisterd door een studentenpsycholoog tijdens de middagpauze tussen 13.00-14.00. In de Walk-in wordt je verhaal gehoord, krijg je zo mogelijks tips én een advies over de plek waar je het beste terecht kunt met je (hulp)vraag.

Let op: de walk-in is tot nader order gesloten op maandagmiddag.

Afspraak

Voor het maken van een afspraak kun je de studentenpsychologen mailen. Wij zullen bekijken bij wie je het eerste terecht kunt. Mailadres: Studentpsychologists@wur.nl

In een intakegesprek hebben we +- 60 min. de tijd om je verhaal te horen en zullen wij een inschatting maken wat jou het beste kan helpen (een interne of externe verwijzing; je enkele tips meegeven; een vervolgafspraak met één van ons)

Mocht je dringend behoefte hebben aan een gesprek: indien je de studentenpsychologen niet kunt bereiken neem dan contact op met je huisarts.

Het is ook mogelijk om een studentenpsycholoog een probleem of gewoon een vraag voor te leggen via de e-mail.

Mailadres: Studentpsychologists@wur.nl

Adres: Nexus gebouw (nr.117 op de campus, tegenover ‘t Restaurant van de Toekomst), Akkermaalsbos 14, 6708 WB Wageningen.

Crisis

In geval van een crisis:

Begeleiding en kosten

In een aantal gesprekken zal de studentenpsycholoog je helpen om je problemen in kaart te brengen en deze gezamenlijk zo goed mogelijk op te lossen. De gesprekken zijn gratis voor studenten van Wageningen University en strikt vertrouwelijk. Aan derden wordt uitsluitend informatie verstrekt met jouw toestemming.

De hulp van de studentenpsycholoog is overwegend kortdurend. Blijkt er langer durende of meer specialistische hulp nodig te zijn, dan word je verwezen naar een geschikte instantie.

Deze dienstverlening is uitsluitend beschikbaar voor studenten. PhD’s en medewerkers worden verzocht om contact op te nemen met de bedrijfsarts of met bedrijfsmaatschappelijk werk. Voor contactgegevens surf naar https://intranet.wur.nl/umbraco/nl/weten-regelen/klacht-bezwaar/bemiddeling-hulp/.