Master Aquaculture and Marine Resource Management

De master Aquaculture and Marine Resource Management gaat over de duurzame exploitatie van oceanen, zeeën, meren en rivieren. Die ecosystemen zijn belangrijk voor de kustbescherming, het toerisme en de voedselvoorziening. Hoewel de huidige exploitatieniveaus in veel gevallen uitstijgen boven de draagkracht van deze ecosystemen, bieden oceanen en zeeën ook nog veel onbenutte kansen voor blauwe groei.
Tijdens de opleiding leer je om het beheer van aquatische en mariene ecosystemen integratief te benaderen. Innovatieve en duurzame oplossingen zijn noodzakelijk om een groeiend gebruik te combineren met behoud van biodiversiteit. Wereldwijd is er vraag naar afgestudeerden op dit terrein.

Master Aquaculture and Marine Resource Management

Waarom deze studie?

  1. Unieke link tussen wereldvoedselvoorziening en het duurzaam gebruik van mariene ecosystemen
  2. Onderzoek doen aan maatschappelijke vraagstukken in een internationale context
  3. Samenwerking met interessante instituten als Wageningen Marine Research en NIOZ

Ga naar ervaringen van studenten Aquaculture and Marine Resource Management (Engels)

Opbouw van de master Aquaculture and Marine Resource Management

De Engelstalige opleiding Aquaculture and Marine Resource Management duurt twee jaar. In die periode ga je je specialiseren in een van de drie deelgebieden van de master: aquacultuur, ecologie van mariene systemen of het beheer ervan. Je leert hoe je aquatische of mariene ecosystemen kunt exploiteren zonder ze te vernietigen. Gerelateerde duurzaamheidsvraagstukken onderzoek je vanuit verschillende invalshoeken.

Na een serie basisvakken op het gebied van aquacultuur en het beheer van mariene hulpbronnen, volg je vakken in één van de drie specialisaties. Die bereiden je voor op je thesis en stage. Het onderwijs wordt verzorgd door de verschillende leerstoelgroepen op het gebied van mariene ecosystemen. Door de aanwezigheid van onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research kun je ook daar een deel van de opleiding doen. Bijzonder is verder het Academic Consultancy Cluster, waarin je een (milieu)project uitvoert voor een cliënt, samen met andere studenten in een multidisciplinair team.

Meer informatie over het studieprogramma (Engels)

Specialisaties

Tijdens de master Aquaculture and Marine Resource Management kun je je specialiseren in drie richtingen: Aquaculture, Marine Resources and Ecology, en Marine Governance.

Aquaculture

Bij aquacultuur richt je je voornamelijk op het duurzaam kweken van aquatische organismen, zoals vinvissen, garnalen, schelpdieren, koralen, sponzen en algen. De onderzochte kweeksystemen variëren van kooien in zee, tot semi-extensieve vijvers en hightech recirculatiesystemen.

Marine Resources and Ecology

De ecologie van mariene systemen staat centraal in deze specialisatie. Je ontwikkelt inzicht in de ecologische processen van mariene voedselketens, de interacties tussen soorten en het functioneren van verschillende ecosystemen.

Marine Governance

Marine Governance draait om visserij en het management van mariene systemen. Speerpunten zijn duurzaam beheer en economie. Je analyseert de doelen en strategieën van de verschillende partijen die gebruik maken van oceanen, zeeën of kusten, of die beleid ontwikkelen hiervoor.

Meer informatie over de specialisaties binnen Aquaculture and Resource Management (Engels)

Toelating en inschrijving

Om toegelaten te worden tot de master Aquaculture and Marine Resource Management moet je voldoen aan een aantal eisen, zoals een relevant BSc-diploma met een gemiddeld cijfer (GPA) van ten minste 70 procent van het maximumcijfer. Verder is onder meer een goede beheersing van de Engelse taal noodzakelijk.

Vier BSc’s van Wageningen University & Research geven onvoorwaardelijk toelating tot de opleiding: Biologie, Bos- en Natuurbeheer, Dierwetenschappen en Milieuwetenschappen. Andere relevante Wageningse bachelors zijn: Biotechnologie, Economie en Beleid, Internationaal Land- en Waterbeheer en Internationale Ontwikkelingsstudies. Maar ook diverse bèta-gammaopleidingen van andere universiteiten kunnen geschikt zijn als vooropleiding.

Relevante hbo-opleidingen zijn Aquatische Ecotechnologie, Toegepaste Biologie, Kust- en Zeemanagement, Land- en Watermanagement, Milieukunde en Laboratoriumonderwijs. De minor Marine Living Resources van Wageningen University & Research wordt zeer aangeraden als onderdeel van je BSc-programma. Als je toch niet over voldoende voorkennis beschikt, kun je mogelijk een schakelprogramma doen.

Uitgebreide informatie over alle toelatingseisen vind je op de Engelstalige website.

Lees de toelatingseisen van Aquaculture and Marine Resource Management (Engels)

Beroepen en toekomst

Met een mastergraad Aquaculture and Marine Resource Management heb je een scherp oog voor duurzame voedselproductie ontwikkeld en kun je op veel plaatsen terecht. Je kunt gaan werken voor bijvoorbeeld de visserij of aquacultuur, maar ook voor voedselproducenten of dierentuinen. Daarnaast kun je aan de slag als adviseur of onderzoeker bij onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties of niet-gouvernementele organisaties.

Op de Engelstalige website van Aquaculture and Marine Resource Management vertellen alumni over hun werk.

Ga naar Werken na Aquaculture and Marine Resource Management (Engels)

Vergelijken met andere opleidingen

Doordat de master Aquaculture and Marine Resource Management duurzaamheidsvraagstukken onderzoekt vanuit verschillende invalshoeken, zijn er raakvlakken met diverse andere opleidingen. 

Zo kun je binnen de master Environmental Biology (Universiteit Utrecht) de specialisatie Biomarine Science & Palaeoecology doen. Die bestudeert vooral de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen uit het verleden op het leven in de zee. In de master Limnology and Oceanography (Universiteit van Amsterdam) bestudeer je aquatische systemen vanuit de biologie, fysica en chemie. De master Marine Biology (Rijksuniversiteit Groningen) werkt zowel fundamenteel als meer toegepast aan vragen over veranderingen in biodiversiteit en effecten van klimaatverandering.

De master Aquaculture and Marine Resource Management onderscheidt zich op een aantal punten van deze andere opleidingen. Ze richt zich op de huidige interactie tussen de mens en zijn mariene/aquatische omgeving. Belangrijke maatschappelijke vragen, zoals die rondom de aquacultuur in Azië, komen aan bod. Bovendien staat de relatie tussen de voedselvoorziening en het duurzaam gebruik van ecosystemen centraal.

Verwante opleidingen aan Wageningen University & Research

Waar de master Aquaculture and Marine Resource Management  zich richt op de interactie tussen ecologische processen en maatschappelijke behoeftes, concentreren de opleidingen Dierwetenschappen en Mariene Biologie zich op de biologische processen en ecologische gevolgen.

Wat betreft natuurbeheer en duurzaam gebruik van ecosystemen is er een relatie met de master Forest and Nature Conservation, maar die opleiding gaat over de terrestrische natuur. De master Environmental Sciences richt zich eveneens op duurzaam beheer en vragen vanuit de maatschappij, maar hierbij kun je ook de fysisch-chemische aquatische leefomgeving bestuderen.

Meer over vergelijkbare opleidingen

Ga naar de Engelstalige website