Master Biosystems Engineering

De master Biosystems Engineering gaat in op de technologie voor de productie, verwerking en opslag van agrarische producten en hernieuwbare grondstoffen. Hierbij gaat het niet alleen om de interactie tussen technologie en dier en plant, maar ook tussen technologie en omgeving en maatschappij.
In de uitdagende opleiding leer je innovatieve en duurzame technologieën te ontwikkelen met een wetenschappelijke basis, waarbij je nadrukkelijk rekening houdt met de omgeving waarin de technologie moet functioneren. De diversiteit van onderwerpen waar je aan kunt werken is groot. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als dier- en milieuvriendelijke houderijsystemen, plukrobots, systemen voor compostproductie, bioraffinage of precisielandbouw.

Master Biosystems Engineering

Over de opleiding Biosystems Engineering

De Engelstalige opleiding Biosystems Engineering is bedoeld voor studenten met een technische of technologische bachelor die zich verder willen verdiepen in de interactie tussen technologie en levende organismen. De acceptatie van nieuwe technologische ontwikkelingen en de integratie van nieuwe technologieën in bestaande processen krijgen extra aandacht in het studieprogramma. Binnen de tweejarige master kun je kiezen uit zeven verschillende richtingen en je programma afstemmen op je persoonlijke voorkeuren.

De opleiding begint in het eerste jaar met drie gemeenschappelijke vakken. Deze vakken gaan over het modelleren van biobased productiesystemen, het ontwerpen van de productiesystemen en het analyseren van innovatieve en nieuwe productiesystemen. De rest van het eerste jaar bestaat uit disciplinaire vakken die voorbereiden op de thesis en het vak “Academic Consultancy Training”. Ook is er beperkte ruimte voor vrije keuze. Het tweede jaar van de Master bestaat uit de thesis en een academische stage.

Meer informatie over het studieprogramma kun je vinden op deze pagina: Programme of Biosystems Engineering. Je kunt deze master ook eenvoudig vergelijken met andere programma’s: Compare Biosystems Engineering Sciences. 

Meer informatie over het studieprogramma (Engels)

Waarom deze studie?

Wil je meer weten over hoe studenten hun het volgen van een pre-masterprogramma van de master Biosystems Engineering hebben ervaren? Bekijk dan de verschillende student ervaringen van deze opleiding en laat je inspireren!

Ga naar ervaringen van studenten Biosystems Engineering (Engels)

Specialisaties van Biosystems Engineering

De MSc Biosystems Engineering heeft geen officiële specialisaties, maar je kunt kiezen uit zeven verschillende tracks:

Biosystems-Engineering-Thesis-Track-Farm-Technology.jpg

Farm Technology

Deze specialisatie richt zich op innovatie en technologie die kan worden geïntroduceerd om ​​landbouwsystemen te verbeteren of te vernieuwen. Robotica en automatisering in de tuinbouw, veehouderij en pluimveesystemen worden hierbij uitgebreid onderzocht.

Biosystems-Engineering-Thesis-Track-Geo-Information-Science-Remote-Sensing.jpg

Geo-information Science and Remote Sensing

Deze specialisatie richt zich op het gebruik van ruimtelijke en 'remote sensing' data om modellen voor de agrarische, stedelijke en natuurlijke omgevingen te monitoren en te ontwikkelen. De agriculturele omgeving biedt veel kansen voor onderzoek, het bedrijfsleven en de samenleving.

Biosystems-Engineering-Thesis-Track-Mathematical-Statistical-Methods.jpg

Mathematical and Statistical Methods

Deze specialisatie richt zich op het ontwikkelen van modellen om een ​​beter beeld te krijgen van de wereld om ons heen. Denk aan slimme ventilaties voor voedselopslag. Hoe kunnen we kassen modelleren, zodat we bepaalde ontwerpkeuzes kunnen maken?

Biosystems-Engineering-Thesis-Track-Information-Technology.jpg

Information Technology

Data speelt een belangrijke rol in de samenleving. Deze specialisatie biedt studenten de mogelijkheid om hun onderzoek uit te voeren gericht op het ontwerp, de implementatie en het beheer van informatiesystemen die kunnen worden gebruikt in de landbouw.

Biosystems-Engineering-Thesis-Track-Environmental-Technology.jpg

Environmental Technology

Environmental Technology houdt zich bezig met onderzoek naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het hergebruiken van afvalproducten en bijproducten. Je ontwerpt processen die afval hergebruiken tot herbruikbare componenten.

Biosystems-Engineering-Thesis-Track-Operations-Research-Logistics.jpg

Operations Research and Logistics

De doelen van logistiek zijn het produceren of verkrijgen van het juiste product, in de juiste hoeveelheid en kwaliteit, op het juiste moment en op de juiste plaats. En dient tegelijkertijd aan de eisen van de belanghebbenden te voldoen.

Biosystems-Engineering-Thesis-Track-Biobased-Chemistry-Technology.jpg

Biobased Chemistry and Technology

Vandaag de dag zijn er veel uitdagingen op het gebied van energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energie. De biomassa van planten en dieren, inclusief afval, kan worden omgezet in een breed spectrum aan verhandelbare producten en energie.

Meer informatie over de inhoud van de profielen vind je op de Engelstalige website.

Ga naar alle tracks binnen Biosystems Engineering (Engels)

Toelatingseisen

Je kunt twee keer per jaar met de BSc Biosystems Engineering starten, namelijk in September en in Februari. Het wordt aangeraden om in September te beginnen, omdat je dan met de basis begint en je vervolgens gaat specialiseren.

Met een BSc Agrotechnologie van Wageningen University & Research heb je onvoorwaardelijk toegang tot de master Biosystems Engineering. Studenten van andere opleidingen van Wageningen University & Research moeten een verzoek indienen bij de toelatingscommissie, die beslist over eventuele toelating.

Ook met een bachelor van een andere universiteit of een hbo-instelling kun je worden toegelaten. Die BSc-opleiding moet dan voldoende engineering (minimaal een jaar) in het programma hebben. Andere eisen zijn een Grade Point Average (GPA) van ten minste 7.0 en een goede beheersing van de Engelse taal. Enkele voorbeelden van BSc’s die in aanmerking komen zijn werktuigbouwkunde, elektrotechniek, tuin- en akkerbouw, en dier- en veehouderij. Sommige studenten zullen een schakelprogramma moeten volgen voor toelating. Dit is vooral voor studenten van een HBO instelling vaak van toepassing. Vaak is het mogelijk om dit al binnen je vrije keuzeruimte van je BSc programma te doen. Anders raden we je aan om met je schakelprogramma in Februari te starten, zodat je in September door kunt stromen naar de master.

Uitgebreide informatie over alle toelatingseisen vind je op de Engelstalige website.

Lees de toelatingseisen voor Biosystems Engineering (Engels)

Werken na Biosystems Engineering

Alumni Biosystems Engineering werken bij een groot aantal verschillende bedrijven en organisaties en in heel uiteenlopende functies. Meer dan driekwart van de afgestudeerden vindt een baan die direct verband houdt met het studieprogramma. De anderen vinden meestal een functie die een academische opleiding op het gebied van engineering vereist. Veel alumni beginnen eerst in een onderzoeksfunctie, maar switchen later in hun carrière naar het management. Op de Engelstalige website van Biosystems Engineering vertellen afgestudeerden over hun werk.

Ga naar Werken na Biosystems Engineering (Engels)

Vergelijken met andere opleidingen

Verwante opleidingen aan Wageningen University & Research zijn de masters Biotechnoloy, Plant Sciences, Animal Sciences, Biobased Sciences en Organic Agriculture. De master Biotechnology is vooral gericht op technologie in relatie tot cellen en moleculen en niet op productiesystemen. De master Biobased Sciences richt zich op de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar een biobased en circulaire economie. Bij Plant Sciences staat de plant centraal en bij Animal Sciences het dier; Organic Agruculture richt zich op biologische producten en landbouw, duurzame voedselsystemen en agro-ecologie. Technologie komt bij deze masters veel minder aan bod dan bij Biosystems Engineering. Daarnaast bieden andere universiteiten verwante masters. Waar Biosystems Engineering zich vooral in onderscheidt is dat je de kennis altijd toepast in interactie met levende organismen in een sterk variërende en complexe omgeving. Ook de sterke focus op de agrarische sector en het zelf ontwikkelen van innovatieve oplossingen zijn typisch voor de Wageningse opleiding.

Meer over vergelijkbare opleidingen (Engels)

Ga naar de Engelstalige website