Master Biosystems Engineering

De master Biosystems Engineering gaat in op de technologie voor de productie, verwerking en opslag van agrarische producten en hernieuwbare grondstoffen. Hierbij gaat het niet alleen om de interactie tussen technologie en dier en plant, maar ook tussen technologie en omgeving en maatschappij.
In de uitdagende opleiding leer je innovatieve en duurzame technologieën te ontwikkelen met een wetenschappelijke basis, waarbij je nadrukkelijk rekening houdt met de omgeving waarin de technologie moet functioneren. De diversiteit van onderwerpen waar je aan kunt werken is groot. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als dier- en milieuvriendelijke houderijsystemen, plukrobots, systemen voor compostproductie, bioraffinage of precisielandbouw.

Master Biosystems Engineering

Waarom deze opleiding?

  • Theoretische hoorcolleges en praktijkwerk met een internationale groepscomponent.
  • Breed programma met 7 afstudeertrajecten om je te specialiseren.
  • De opleiding biedt ook een cursus technology assessment aan.

Bekijk het volledige programma op de Engelse pagina

Studieprogramma

De Engelstalige opleiding Biosystems Engineering is bedoeld voor studenten met een technische of technologische bachelor die zich verder willen verdiepen in de interactie tussen technologie en levende organismen.

Meer informatie over het studieprogramma kun je vinden op de pagina Studieprogramma. Of Vergelijk de opleiding met verwanten opleidingen.

Specialisaties

De MSc Biosystems Engineering heeft geen officiële specialisaties, maar je kunt kiezen uit zeven verschillende tracks:

Biosystems-Engineering-Thesis-Track-Farm-Technology.jpg

Farm Technology

Deze specialisatie richt zich op innovatie en technologie die kan worden geïntroduceerd om ​​landbouwsystemen te verbeteren of te vernieuwen. Robotica en automatisering in de tuinbouw, veehouderij en pluimveesystemen worden hierbij uitgebreid onderzocht.

Biosystems-Engineering-Thesis-Track-Geo-Information-Science-Remote-Sensing.jpg

Geo-information Science and Remote Sensing

Deze specialisatie richt zich op het gebruik van ruimtelijke en 'remote sensing' data om modellen voor de agrarische, stedelijke en natuurlijke omgevingen te monitoren en te ontwikkelen. De agriculturele omgeving biedt veel kansen voor onderzoek, het bedrijfsleven en de samenleving.

Biosystems-Engineering-Thesis-Track-Mathematical-Statistical-Methods.jpg

Mathematical and Statistical Methods

Deze specialisatie richt zich op het ontwikkelen van modellen om een ​​beter beeld te krijgen van de wereld om ons heen. Denk aan slimme ventilaties voor voedselopslag. Hoe kunnen we kassen modelleren, zodat we bepaalde ontwerpkeuzes kunnen maken?

Biosystems-Engineering-Thesis-Track-Information-Technology.jpg

Information Technology

Data speelt een belangrijke rol in de samenleving. Deze specialisatie biedt studenten de mogelijkheid om hun onderzoek uit te voeren gericht op het ontwerp, de implementatie en het beheer van informatiesystemen die kunnen worden gebruikt in de landbouw.

Biosystems-Engineering-Thesis-Track-Environmental-Technology.jpg

Environmental Technology

Environmental Technology houdt zich bezig met onderzoek naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het hergebruiken van afvalproducten en bijproducten. Je ontwerpt processen die afval hergebruiken tot herbruikbare componenten.

Biosystems-Engineering-Thesis-Track-Operations-Research-Logistics.jpg

Operations Research and Logistics

De doelen van logistiek zijn het produceren of verkrijgen van het juiste product, in de juiste hoeveelheid en kwaliteit, op het juiste moment en op de juiste plaats. En dient tegelijkertijd aan de eisen van de belanghebbenden te voldoen.

Biosystems-Engineering-Thesis-Track-Biobased-Chemistry-Technology.jpg

Biobased Chemistry and Technology

Vandaag de dag zijn er veel uitdagingen op het gebied van energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energie. De biomassa van planten en dieren, inclusief afval, kan worden omgezet in een breed spectrum aan verhandelbare producten en energie.

Toelating en inschrijving

Je kunt twee keer per jaar met de MSc Biosystems Engineering starten, namelijk in September en in Februari. Het wordt aangeraden om in September te beginnen, omdat je dan met de basis begint en je vervolgens gaat specialiseren.

Met een BSc Agrotechnologie van Wageningen University & Research heb je onvoorwaardelijk toegang tot de master Biosystems Engineering. Studenten van andere opleidingen moeten een verzoek indienen bij de toelatingscommissie, die beslist over eventuele toelating. Alles over de Toelating & inschrijving kun je vinden op de Engelse pagina.

Studenten vertellen

Wil je meer weten over deze master? Lees dan de Studenten verhalen waar ze hun ervaring en mening met ons delen.

Na je studie

Alumni Biosystems Engineering werken bij een groot aantal verschillende bedrijven en organisaties en in heel uiteenlopende functies. Meer dan driekwart van de afgestudeerden vindt een baan die direct verband houdt met het studieprogramma. De anderen vinden meestal een functie die een academische opleiding op het gebied van engineering vereist. Veel alumni beginnen eerst in een onderzoeksfunctie, maar switchen later in hun carrière naar het management. Afgestudeerde vertellen over hun werk op de pagina Na de opleiding.