Master Earth and Environment

De master Earth and Environment leert je met een natuurwetenschappelijke bril kijken naar processen en structuren die de aarde en zijn milieu leefbaar maken. Dankzij jouw kennis van hydrologie, meteorologie, geologie en bodemkunde kun je een brug slaan tussen de verschillende sferen die mensen gebruiken. Daarbij pas je principes toe uit de natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde. Je ontwikkelt kwantitatief inzicht in de belangrijkste processen aan het aardoppervlak en in de atmosfeer, en de invloed van de mens daarop. Met dit inzicht kun je werken aan wereldomvattende vraagstukken op het gebied van waterschaarste en waterkwaliteit, bodemdegradatie en voedselvoorziening, biodiversiteit en klimaatverandering.
Binnen het programma maak je een keuze uit een van de vier specialisaties: A) hydrologie en water resources; B) meteorologie en luchtkwaliteit, C) biologische en chemische aspecten van bodem en water of D) bodemgeografie, aardsysteemkunde en dynamiek.

Master Earth and Environment

Over de opleiding Earth and Environment

De Engelstalige opleiding Earth and Environment behandelt de aarde als ‘systeem’ en combineert dit met een gedegen disciplinaire training. Je leert de onderling verbonden fysische, chemische en biologische processen begrijpen. En je leert modellen ontwikkelen om die processen te beschrijven. Tijdens het volgen van vakken maak je al kennis met het veld, bijvoorbeeld in IJsland of Spanje.

In de tweejarige master kun je je specialiseren in verschillende vakgebieden. In het eerste jaar volg je een aantal verplichte vakken, beperkte keuzevakken en vrije keuzevakken.  Het tweede jaar bestaat uit een thesisonderzoek (24 weken) en een stage (16 weken) aan een instituut buiten Wageningen University & Research of zelfs buiten Nederland.

Project of module

Een bijzonder onderdeel van het eerste jaar is een project voor een cliënt in een multidisciplinair en multicultureel team (Academic Consultancy Training). Je kunt ook kiezen voor een specifieke module over klimaatverandering of voor deelname aan een Research Master Cluster.

Meer informatie over het studieprogramma (Engels)

Waarom de master Earth and Environment aan Wageningen?

  1. Werken aan wereldomvattende vraagstukken in innovatieve onderzoeksprogramma’s
  2. Samenwerken met studenten van over de hele wereld
  3. Veel mogelijkheden voor zowel verdieping als verbreding in aard- en milieuwetenschappen

Ga naar ervaringen van studenten Earth and Environment (Engels)

Specialisaties van Earth and Environment

De master Earth and Environment biedt vier verschillende specialisaties en bijbehorende thesis mogelijkheden. Samen met je studieadviseur en thesisbegeleider stel je je persoonlijke master samen, die past bij jouw kennis, vaardigheden en interesses. De onderwerpen van de specialisaties variëren van microniveau tot globale schaal en hebben een sterke band met de innovatieve onderzoeksprogramma’s van Wageningen University & Research.

Je specialisatie bestaat onder andere uit vakken die je voorbereiden op jouw specifieke thesisonderwerp, bij één van de tien leerstoelgroepen. Je kunt ook vakken van andere specialisaties kiezen of zelfs buiten de masteropleidingen om je kennis te verdiepen en/of te verbreden. Welke weg je ook kiest, je krijgt altijd een diepgaand en breed beeld van de interacties op het gebied van aarde en milieu.

De specialisaties binnen Earth and Environment zijn:

  • Hydrology and Water Resources
  • Meteorology and Air Quality
  • Biology and Chemistry of Soil and Water
  • Soil Geography and Earth Surface Dynamics

Meer informatie over de specialisaties binnen Earth and Environment (Engels)

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de master Earth and Environment moet je voldoen aan een aantal toelatingseisen, zoals een BSc-diploma of equivalent in een wetenschapsgebied dat relevant is voor de opleiding. Je gemiddelde cijfer (GPA) voor die BSc-opleiding moet ten minste 70 procent van het maximumcijfer zijn. Beheersing van de Engelse taal en goede wiskunde-  en /of statistiekvaardigheden zijn eveneens noodzakelijk.
Voorbeelden van relevante bacheloropleidingen zijn aardwetenschappen (geowetenschap), fysische geografie, milieuwetenschappen, biologie (ecologie), chemie, natuurkunde of techniek. Ook voor studenten van Nederlandse hbo-opleidingen bestaan doorstroommogelijkheden, maar wel in combinatie met een minor tijdens je bacheloropleiding of een pre-master. Alle verzoeken voor toelating worden individueel geëvalueerd. Uitgebreide informatie over alle toelatingseisen vind je op de Engelstalige website.

Lees de toelatingseisen voor Earth and Environment (Engels)

Werken na Earth and Environment

Met een diploma van de master Earth and Environment kun je beginnen aan een academische carrière als PhD-student, of als wetenschappelijk professional bij een universiteit, onderzoeksinstituut of adviesbureau. Afhankelijk van je specialisatie kun je aan het werk gaan als meteoroloog, hydroloog, waterkwaliteitswetenschapper of bodemwetenschapper in de publieke of private sector. Zo werken alumni Earth and Environment onder meer als onderzoeker, projectleider, adviseur, proces- of milieutechnoloog, technicus, manager of beleidsmaker. En ze vinden banen over de hele wereld. Op de Engelstalige website van Earth and Environment vertellen alumni over hun werk.

Ga naar Werken na Earth and Environment (Engels)

Vergelijken met andere opleidingen

Diverse Nederlandse universiteiten bieden masteropleidingen die vergelijkbaar zijn met de master Earth and Environment, maar wel hun eigen accenten leggen. Zo richt Earth Sciences aan de Universiteit van Amsterdam zich vooral op hydrologische en geologische processen en de invloed van de mens op klimaatverandering. De Wageningse master daarentegen benadert de aarde als een compleet systeem, met al zijn hydrologische, geologische en atmosferische processen. Earth Sciences aan de Universiteit Utrecht kijkt vooral naar de aquatische kant van het systeem aarde. En Applied Earth Sciences van de TU Delft legt sterk de nadruk op de technische kant hiervan. Geologie is de hoofdmoot van de opleiding Earth Sciences aan de VU in Amsterdam.

Daarnaast telt Wageningen University & Research een aantal gerelateerde masters, maar elk met duidelijke verschillen met de opleiding aarde en milieu. De Master Forest and Nature Conservation gaat in op het managen van bos- en natuurgebieden. Bij de master Environmental Sciences draait het vooral om milieuvervuiling en de afbraak van onze natuurlijke omgeving. En bij International Land and Water Management komen de sociaaleconomische kanten van land- en watermanagement veel sterker aan bod.

Lees meer over vergelijkbare opleidingen

Ga naar de Engelstalige website