Master Environmental Sciences

Tijdens de Engelstalige master Environmental Sciences leer je om innovatieve methodes en duurzame oplossingen te ontwikkelen om de kwaliteit van het milieu te verbeteren. Je krijgt inzicht in de sociaal-economische oorzaken en karakteristieken van vervuiling en de impact ervan op het milieu, inclusief de effecten op mensen, de atmosfeer, ecosystemen en andere organismen. Deze tweejarige studie kent een interdisciplinaire benadering. Je leert analytische tools en modellen te ontwikkelen, maar je leert ook over technologieën en over economische en beleidsinstrumenten om duurzaamheidsproblemen te voorkomen of te verminderen.

Master Environmental Sciences

Waarom deze studie?

 1. Topopleiding volgens de Keuzegids Universiteiten
 2. Veel vrijheid om het studieprogramma naar eigen voorkeuren in te richten
 3. Studeren in een internationale omgeving met veel verschillende nationaliteiten

Ga naar ervaringen van studenten (Engels)

Opbouw van master Environmental Sciences

De opleiding Environmental Sciences is een internationale opleiding die specialistische academische training op masterniveau biedt. Binnen de opleiding ontwikkel je een kritische houding en een analytisch en probleemoplossend vermogen. Bovendien doe je diepgaande kennis op van een brede range aan milieu- en duurzaamheidsvraagstukken.

Opbouw opleiding

In deze tweejarige opleiding op het gebied van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken combineer je verdiepende vakken met een half jaar afstudeeronderzoek en minimaal vier maanden stage. Het afstudeeronderzoek is onderdeel van je thesis track en doe je bij een van de betrokken leerstoelgroepen van dit studieprogramma. Je stage vindt plaats buiten de universiteit. Doordat het studieprogramma weinig verplichte vakken bevat, heb je veel vrijheid om je programma zelf (in overleg met de studieadviseur) verder in te richten.

Ga naar het studieprogramma (Engels)

Specialisaties

Binnen de master Environmental Sciences kun je uit vier specialisaties kiezen. Elke specialisatie kent één of meer thesis tracks. Deze tracks leggen de basis om aan een specifieke thesis te werken in een specialistisch vakgebied van de milieuwetenschappen. Je kunt kiezen uit de volgende specialisaties en thesis tracks:

Specialisatie A. Environmental Quality

 • Aquatic Ecology and Water Quality Management
 • Soil Biology
 • Soil Chemistry and Chemical Soil Quality
 • Air Quality and Atmospheric Chemistry
 • Toxicology

Specialisatie B. Environmental Policy and Economics

 • Environmental Policy
 • Environmental Economics

Specialisatie C. Environmental Technology

 • Environmental Technology

Specialisatie D. Human-Environmental Systems

 • Environmental Systems Analysis
 • Water Systems and Global Change

  Minor

  Als toevoeging op deze specialisaties biedt het programma twee minors aan op het gebeid van milieu-educatie en milieucommunicatie: Environmental Education en Environmental Communication. Studenten worden aangemoedigd om deze minors te volgens, mits de studieplanning dit toelaat. Ook is het mogelijk om een minor van een andere opleiding te volgen. Voor meer informatie over de thesis tracks en de minors kun je terecht op de Engelstalige website.

  Ga naar specialisaties binnen Environmental Sciences (Engels)

  Toelating en inschrijving

  Om toegelaten te worden tot de master Environmental Sciences moet je voldoen aan een aantal toelatingseisen, zoals een BSc-diploma in een relevant vakgebied met een Grade Point Average van ten minste 70 procent. Ook moet je vloeiend Engels kunnen spreken en schrijven. Dit zijn een paar voorbeelden van de toelatingseisen die voor elke masterstudie aan Wageningen University & Research gelden. Voor meer informatie daarover kun je terecht op de Engelstalige website van de universiteit. Daarnaast zijn er geen specifieke eisen voor Environmental Sciences. Wel is het aan te raden om voor, tijdens of meteen na inschrijving contact op te nemen met één van de studieadviseurs.

  Uitgebreide informatie over alle toelatingseisen en de inschrijfprocedure vind je op de Engelstalige website.

  Lees de toelatingseisen voor Environmental Sciences (Engels)

  Beroepen en toekomst

  Met een mastergraad in de milieuwetenschappen kun je aan het werk als academisch professional of onderzoeker. Als onderzoeker kun je uitstekend terecht bij een universiteit of onderzoeksinstituut. Maar alumni hebben ook carrièrekansen in de private sector, bij overheidsorganen of waterschappen bijvoorbeeld als consultant, adviseur, specialist of innovatietechnoloog. Op de Engelstalige website van Environmental Sciences vertellen alumni over hun werk.

  Ga naar Werken na Environmental Sciences (Engels)

  Vergelijken met andere opleidingen

  Diverse masters van andere Nederlandse universiteiten zijn verwant aan de master Environmental Sciences. Voorbeelden zijn Environment and Resource Management (VU Amsterdam), Environmental-Social Sciences (Radboud Universiteit Nijmegen) en Environmental and Energy management (Universiteit Twente). Een groot verschil is echter dat deze opleidingen één jaar in beslag nemen en zijn gericht op maatschappelijke problemen. In de tweejarige Wageningse master is er ook ruimte om te kiezen voor verdieping in de natuurwetenschappelijke en technologische aspecten van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken.

  De master Energy and Environmental Sciences (Rijksuniversiteit Groningen) duurt wel twee jaar, maar richt zich primair op milieuproblemen op wereldschaal. De Wageningse master richt zich op een bredere range aan milieuthema’s. De master Environmental Sciences (Universiteit Utrecht) begint eerst met meer algemene vakken om een brug te slaan tussen de natuurwetenschappelijke kant en de sociale aspecten van milieuthema’s en pas daarna kun je je gaan specialiseren. Tijdens de Wageningse master kun je je direct gaan specialiseren in het vakgebied van jouw interesse én in de master is een stage opgenomen.

  De master Industrial Ecology (TU Delft en Universiteit Leiden) richt zich op de systeemanalyse en de technologische en sociale aspecten van milieuvraagstukken en minder op de milieukwaliteitsaspecten terwijl de master Environmental Sciences in Wageningen thesis tracks in al deze richtingen biedt. Bovendien zit er in de Wageningse master een stage en zijn er meer optionele vakken om je studieprogramma persoonlijker te maken.

  Verwante opleidingen aan Wageningen University & Research

  Binnen Wageningen University & Research heeft de master Environmental Sciences raakvlakken met de masters Urban Environmental Management; Climate Studies, Leisure, Tourism and Environment; en Earth and Environment. Die gaan allemaal in op de bescherming en het behoud van de leefomgeving, maar elk met een specifieke focus, respectievelijk: de stadsomgeving, klimaatverandering, toerisme en de aarde als systeem.

  Meer over vergelijkbare opleidingen (Engels)

  Ga naar de Engelstalige website