Master Food Safety

De master Food Safety biedt onderwijs en onderzoek op alle gebieden van de voedselveiligheid. Wageningen University & Research is een van de weinige universiteiten in Europa met zo’n integraal aanbod. Het betekent dat je in de opleiding niet alleen technische vakken krijgt aangeboden, zoals levensmiddelenmicrobiologie en toxicologie, maar ook recht, communicatie over voedselveiligheid en de economische aspecten ervan.
Het Food Safety-programma van Wageningen University & Research is de enige tweejarige, fulltime opleiding op het gebied van voedselveiligheid in Europa. Daarnaast is het de enige master die voedselwetgeving aanbiedt aan zowel studenten met een technische achtergrond, als studenten met een rechtenachtergrond. De universiteit staat wereldwijd hoog aangeschreven op het gebied van de levensmiddelentechnologie en voedselwetenschappen.

Master Food Safety

Waarom deze studie?

  1. Unieke integratie van technische disciplines en recht, economie en communicatie
  2. De universiteit is wereldwijd toonaangevend in de levensmiddelentechnologie
  3. De opleiding was de eerste MSc in voedselveiligheid ter wereld

Ga naar ervaringen van studenten Food Safety (Engels)

Opbouw van de master Food Safety

De Engelstalige opleiding Food Safety duurt twee jaar en is voltijds. Je kiest daarbij voor een van de drie specialisaties. Zo kun je je richten de meer technische voedselveiligheid, op voedselwetgeving, of op voedselveiligheid in de gehele levensmiddelenketen.

In het eerste jaar doe je kennis op door vakken te volgen; je hebt zowel verplichte vakken als optionele vakken ‒ ook afhankelijk van je vooropleiding. Een aantal vakken integreert diverse disciplines, zoals het vak Food Safety Management.

Kennis toepassen

Tijdens je thesis in het tweede jaar leer je de opgedane kennis toepassen door onderzoek te doen onder begeleiding bij een van de betrokken leerstoelgroepen van Wageningen University & Research. Daarnaast loop je in dit jaar stage bij een bedrijf, instituut of universiteit buiten Wageningen. Net als de thesis is de stage gericht op voedselveiligheid, of ‒ bij studenten Food Law and Regulatory Affairs ‒ op voedselwetgeving. Veel studenten doen hun stage bij internationale voedselbedrijven of organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie.

Meer informatie over het studieprogramma (Engels)

Specialisaties van Food Safety

Binnen de master Food Safety kun je kiezen voor drie specialisaties, namelijk “Applied Food Safety”, “Food Law and Regulatory Affairs” en “Supply Chain Safety”.

Applied Food Safety

Bij toegepaste voedselveiligheid richt je je op levensmiddelenmicrobiologie, levensmiddelentoxicologie, allergieën en risicobeoordeling. Je thesisonderwerp ligt binnen de levensmiddelenmicrobiologie of -toxicologie. De specialisatie is bedoeld voor studenten met een natuurwetenschappelijke achtergrond.

Food Law and Regulatory Affairs

Wat is er wettelijk geregeld over voedselveiligheid en wat zijn de implicaties? Die vragen diep je uit bij de specialisatie Food Safety Law. Je volgt vakken op het gebied van de internationale levensmiddelenwetgeving, kwaliteitsmanagement en eigendomsrecht. Ook tijdens je thesis en stage verdiep je je in de wetgeving in relatie tot voedsel en voedselveiligheid. Zowel studenten met een natuurwetenschappelijke achtergrond, als studenten met een achtergrond in rechten kunnen deze specialisatie volgen.

Supply Chain Safety

In de keten van boer naar consument is het bewaken van de voedselveiligheid cruciaal. Binnen de specialisatie Supply Chain Safety kijk je naar factoren die de veiligheid beïnvloeden. Je volgt daarbij vakken als Global Food Security en Risk Management in Supply Chains.

Ga naar alle specialisaties binnen Food Safety (Engels)

Toelating en inschrijving

Om toegelaten te worden tot de master Food Safety moet je voldoen aan een aantal eisen, zoals een BSc-diploma of equivalent in een relevant wetenschapsgebied. Je gemiddelde cijfer (GPA) van die BSc moet ten minste 70 procent van het maximumcijfer bedragen. Goede beheersing van de Engelse taal is eveneens noodzakelijk. Toelaatbare bachelors zijn bijvoorbeeld Levensmiddelentechnologie, Voedingsmiddelentechnologie Voeding en Gezondheid en Voeding en Diëtetiek.

Afhankelijk van de exacte inhoud van de opleiding zijn studenten met andere (technische) vooropleidingen mogelijk ook toelaatbaar, bijvoorbeeld Biotechnologie, Farmacie, Laboratoriumtechnieken, Dierwetenschappen, Biomedische Wetenschappen of Agrotechnologie. Voor de specialisatie Food Law and Regulatory Affairs kom je ook in aanmerking met een vooropleiding in rechten Wanneer je niet zeker weet of je toelaatbaar bent, neem dan contact op met food.science@wur.nl. Er is geen pre-master of overstapprogramma. Uitgebreide informatie over alle toelatingseisen vind je op de Engelstalige website.

Lees de toelatingseisen voor Food Safety (Engels)

Beroepen en toekomst

Met een mastergraad Food Safety ben je goed voorbereid op een carrière in de levensmiddelenindustrie, bij de overheid (zoals voedselinspecties), bij onderzoeksinstituten, bij gespecialiseerde advocatenkantoren of bij consumentenorganisaties. Waar je terechtkomt, is sterk afhankelijk van je interesses en je specialisatie. De werkloosheid onder afgestudeerden is erg laag.

Verschillen tussen specialisaties

Alumni van Applied Food Safety werken over het algemeen meer in de industriesector en bij universiteiten en onderzoekscentra, terwijl alumni Fod Law and Regulatory Affairs meer werken bij juridische afdelingen in de foodindustrie, de voedselinspectie of bij overheidsorganisaties. Afgestudeerden Supply Chain Safety komen vooral in de industrie terecht. Op de Engelstalige website van Food Safety vertellen alumni over hun werk.

Ga naar Werken na Food Safety (Engels)

Vergelijken met andere opleidingen

Een opleiding aan Wageningen University & Research met een sterke relatie met Food Safety is Food Quality Management. Voedselveiligheid is immers een belangrijk onderdeel van kwaliteitscontrolesystemen. In de master Food Safety verdiep je je echter veel sterker in microbiologie, toxicologie, risicoanalyse en voedselveiligheidsmanagement, of ‒ als je de specialisatie Food Law and Regulatory Affairs volgt ‒ in voedselwetgeving. Food Quality Management legt minder de nadruk op voedselveiligheid en meer op kwaliteitsmanagement. Daarnaast biedt Wageningen University & Research de master Food Technology, maar deze is veel sterker gericht op het product en de productie. Andere Nederlandse universiteiten hebben geen vergelijkbaar masterprogramma.

Ga naar Food Safety vergelijken

Ga naar de Engelstalige website