Master Forest and Nature Conservation

De tweejarige opleiding Forest and Nature Conservation houdt zich bezig met ecologische en maatschappelijke processen in bos- en natuurbeheer. Binnen deze brede opleiding bepaal jij als student waar je de focus op legt. Eén van de mogelijkheden is het op duurzame wijze beheren van bos- en natuurgebieden door de natuurfuncties (ecologie) af te stemmen met economische en maatschappelijke functies, maar het is ook mogelijk om je programma puur ecologisch of sociaal wetenschappelijk in te richten. Op deze manier kun je op adequate wijze inspringen op processen die zich afspelen op het snijvlak van natuur en maatschappij, zoals ontbossing, landbouw, recreatie en natuurbescherming. Dankzij de integratie van ecologie en beleid kun je op internationaal niveau een rol spelen in bos- en natuurbeheer.

Master Forest and Nature Conservation

Waarom deze studie?

  1. De integratie van ecologie en beleid stoomt je klaar voor een (inter)nationale rol in bos- en natuurbeheer
  2. Veelzijdige benadering van duurzaam bos- en natuurbeheer
  3. Beoordeeld als Topopleiding volgens de Keuzegids Universiteiten.

Ga naar ervaringen van studenten Forest and Nature Conservation (Engels)

Opbouw van de master Forest and Nature Conservation

De Engelstalige master Forest and Nature Conservation gaat niet alleen over het behouden en duurzaam beheren van bos- en natuurgebieden, maar ook over het (inter)nationale beleid dat daarop is gericht én over de maatschappelijke processen die daarbij een rol spelen. Door die veelzijdige benadering is de opleiding zowel interessant voor bèta- als gammastudenten.

Programma

De master bos- en natuurbeheer en bestaat uit een gemeenschappelijk deel en een specialisatie. In het gemeenschappelijk deel volg je verplichte vakken, afhankelijk van je vooropleiding. De specialisatie is een samenhangend pakket vakken waarmee je je specialiseert in een onderwerp naar keuze. De specialisaties zijn afgeleid van de onderzoeksrichtingen van de leerstoelgroepen die bijdragen aan de opleiding. In het eerste jaar volg je vakken die je voorbereiden op het schrijven van een scriptie in het tweede jaar. Tijdens de scriptie werk je 6 maanden aan een eigen onderzoek. De opleiding sluit je af met een stage van vier maanden bij een instituut buiten Wageningen University & Research. Met deze constructie vergroot je de kansen op een baan direct na je afstuderen. Heel veel studenten gaan voor hun scriptie en/of stage naar het buitenland.

Meer informatie over het studieprogramma (Engels)

Specialisaties van Forest and Nature Conservation

Het studieprogramma van de master Forest and Nature Conservation biedt je veel keuzevrijheid. In overleg met de studieadviseur kun je de opleiding afstemmen op je eigen interesses en achtergrond. Je kiest daarbij voor een van de drie specialisaties binnen bos- en natuurbeheer: Policy and Society (beleid en maatschappij), Management (beheer) of Ecology (ecologie).

Inhoud specialisaties

Bij Policy and Society duik je in de dynamiek tussen mensen, organisaties en instituten op het gebied van bos- en natuur. Bij de specialisatie Management verdiep je je in het beheer van bos, wild, ecosystemen en landschappen. En binnen Ecology leer je ecologische processen begrijpen die de basis vormen van de structuur, samenstelling en het functioneren van bossen en natuurgebieden.

Ga naar alle specialisaties binnen Forest and Nature Conservation (Engels)

Toelating en inschrijving

De masteropleiding Forest and Nature conservation heeft een breed karakter, waardoor hij niet alleen geschikt is na een bachelor biologie, ecologie, milieukunde of bos- en natuurbeheer, maar ook als vervolg op een maatschappijgerichte opleiding. Wel zijn er een aantal algemene toelatingseisen. Zo moet je beschikken over een BSc of HBO diploma met een gemiddeld cijfer (GPA) van ten minste 70 procent van het maximumcijfer. Ook noodzakelijk zijn goede wiskunde- en/of statistiekvaardigheden en een goede beheersing van de Engelse taal.

Een toelatingscommissie beoordeelt of je aan alle toelatingseisen voldoet. Wanneer je vooropleiding onvoldoende voorbereidt op de master Forest and Nature Conservation, kun je een pre-masterprogramma volgen. Samen met de studieadviseur besluit je welke vakken je moet volgen om je kennis op peil te krijgen. Die moet je dan in het eerste jaar van je master afronden. Voor studenten die een meer sociaal wetenschappelijke achtergrond hebben, is het ook mogelijk om alleen tot de specialisatie Policy & Society te worden toegelaten. Ben je in deze optie geïnteresseerd dan kan je dit aangeven in je motivatiebrief die je bij de toelatingsprocedure moet bijsluiten. Uitgebreide informatie over alle toelatingseisen vind je op de Engelstalige website.

Lees de toelatingseisen voor Forest and Nature Conservation (Engels)

Beroepen en toekomst

De master Forest and Nature Conservation biedt je een uitstekende basis voor een (inter)nationale carrière als adviseur, beleidsmaker of onderzoeker. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken bij ingenieurs- of adviesbureaus, natuur- en milieuorganisaties, overheidsorganisaties of universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Afgestudeerden beginnen hun carrière vaak met het doen van onderzoek, uitvoeren van computeranalyses en het modelleren van ecologische systemen. Later in hun carrière werken ze vaker als adviseur, onderzoekcoördinator en projectmanager. Op de Engelstalige website van Forest and Nature Conservation vertellen alumni over hun werk.

Ga naar werken na Forest and Nature Conservation (Engels)

Vergelijken met andere opleidingen

Diverse masters aan andere Nederlandse universiteiten hebben raakvlakken met Forest and Nature Conservation. Zo heeft Environmental Biology (Universiteit Utrecht) een specialisatie Ecology & Natural Resource Management, maar die stelt vooral het duurzaam beheren en beschermen van de natuur centraal. De opleidingen Internationale Ontwikkelingsstudies en Sociale Geografie (UvA) hebben overeenkomsten met de specialisatie Management. De Wageningse master kiest echter voor een integrale, maatschappijwetenschappelijke benadering van bos- en natuurbeheer. De biologieopleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden en Radboud Universiteit Nijmegen hebben ook een specialisatie Ecologie. Forest and Nature Conservation onderscheidt zich hier door de aanwezigheid van grote onderzoeksinstituten als Alterra en het NIOO, waar je gemakkelijk terecht kunt voor je afstudeeronderzoek. Ten slotte is de specialisatie Policy and Society uniek in Europa.

Raakvlakken met andere masters van Wageningen University & Research

Ook Wageningen University & Research biedt verwante opleidingen of specialisaties. De specialisatie Conservation and Systems Ecology van de master Biology heeft veel raakvlakken met de specialisatie Ecology van Forest and Nature Conservation. Biology richt zich meer op organismen, populaties en (interacties tussen) soorten, terwijl Forest and Nature Conservation meer aandacht geeft aan de abiotische omgeving en de maatschappij. Bij de master Earth and Environment ligt de nadruk op het abiotische milieu—deze opleiding beweegt zich van micro- naar macroschaal; dus van bodemmicrobiologie en -chemie tot het klimaat op aarde. De master Environmental Sciences richt zich vooral op het vinden van duurzame oplossingen voor problemen als milieuverontreiniging, degradatie van ecosystemen en klimaatverandering.

Lees meer over vergelijkbare opleidingen

Ga naar de Engelstalige website