Master International Land and Water Management

De Master International Land and Water Management richt zich op de wetenschappelijke analyse van land- en waterbeheer vraagstukken op verschillende schaalniveaus. Om de complexe problematiek te begrijpen en aan te pakken wordt gekeken naar zowel de fysieke, technische, sociaal-economische als politieke dimensies.
Door kritisch te analyseren en snel te schakelen kun je een bijdrage leveren aan het duurzaam beheer van land en water.

Master International Land and Water Management

Verloop opleiding

Tijdens het eerste jaar van de master International Land and Water Management kun je studeren op de technische, milieukundige, en socio-economische aspecten van land- en waterbeheer. Naast de algemene 'rode draad' vakken zijn er drie specialisaties:

A. Duurzaam landgebruik
B. Irrigatie en waterbeheer
C. Adaptief waterbeheer

In het tweede jaar van deze master voer je twee thesis-onderzoeken uit.

Kijk voor meer informatie bij het studieprogramma (Engelstalig).

In de praktijk

Deze master biedt je gevarieerde baankansen, als bijvoorbeeld onderzoeker, beleidsmaker, projectmanager, consultant, of ontwikkelingswerker. Mogelijke werkgevers zijn grote en kleine ingenieursbureaus, hulporganisaties en overheden binnen en buiten Nederland. Waar onze afgestudeerden zoal terechtkomen, kun je lezen in de resultaten van recent loopbaanonderzoek van KLV, beroepsvereniging en alumninetwerk van Wageningen University & Research. Zo blijkt dat 54% van de afgestudeerden direct een baan vindt, en 27% binnen één tot drie maanden na het afstuderen.

Ga naar International Land and Water Management vergelijken

Topopleiding

De master International Land and Water Management is beoordeeld als Topopleiding volgens Keuzegids Universiteiten.

Meer informatie

Alle informatie over de masteropleidingen aan de Wageningen University & Research is in het Engels. Wil je meer weten over de master International Land and Water Management?

Ga naar de Engelstalige website