Master Plant Biotechnology

In de master Plant Biotechnology leer je de biologische processen in planten beter te begrijpen. Je combineert de nieuwste ontwikkelingen uit de moleculaire biologie en biotechnologie met plantenfysiologie en genetica. Met deze kennis werk je aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van genomics, moleculaire biologie en bioinformatica die toegepast kunnen worden in de plantenveredeling. Denk hierbij aan planten die gebruikt kunnen worden voor gezonde voeding, en als grondstof voor levensmiddelen, geneesmiddelen en andere producten. De master Plantenbiotechnologie is een echte onderzoeksmaster, en zeer geschikt voor studenten die een bachelor Plantenwetenschappen, Biologie, Biotechnologie of Applied Sciences hebben afgerond.

Master Plant Biotechnology

Waarom deze studie?

  • De enige master die zich volledig richt op groene biotechnologie.
  • Een uitstekende basis voor een carrière in het onderzoek.
  • Topopleiding volgens de Keuzegids Masters 2019.

Ga naar ervaringen van studenten Plant Biotechnology (Engels)

Opbouw van de master Plant Biotechnology

De Engelstalige masteropleiding Plant Biotechnology is onderzoeksgericht en is zeer geschikt voor studenten die een bachelor Plantenwetenschappen, Biologie, Biotechnologie of Life Sciences hebben afgerond. De masteropleiding duurt twee jaar en start elk jaar in september. Het programma bevat mastervakken, een stage, een afstudeervak, en een keuze tussen Academic Consultancy Training (ACT) of Research Master Cluster (RMC).

Vakkenpakket, afstudeervak en stage

Binnen Plant Biotechnology kun je kiezen uit drie specialisaties. Met je studieadviseur stel je een vakkenpakket samen dat past binnen je specialisatie

De kern van het programma vormt het afstudeervak (MSc thesis), een eigen onderzoeksproject bij een van de leerstoelgroepen van Wageningen University dat je afsluit met het schrijven van je thesis.

Tijdens de stage van vier maanden doe je ervaring op in de beroepspraktijk. Dit gebeurt vaak in het buitenland, maar kan ook in Nederland.

Tijdens de ACT werk je in een team van studenten van verschillende MSc-opleidingen aan een externe onderzoeks- of ontwerpopdracht. Je ontwikkelt daarbij je academische en professionele vaardigheden, zoals samenwerken en interdisciplinair denken.

In het RMC ontwikkel je academische en professionele vaardigheden voor het schrijven en verdedigen van een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel. Daarmee kun je je voorbereiden op een PhD- of onderzoeksbaan.

Lees meer over het programma van Plant Biotechnology

Specialisaties

De opleiding plantenbiotechnologie kent drie specialisaties. Voor alle specialisaties geldt dezelfde studieopzet. Bij bijna alle specialisaties zijn er meerdere afstudeermogelijkheden waarmee je je eigen accenten legt en invulling geeft aan die specialisaties. De studieadviseurs kunnen je helpen bij het maken van keuzes.

Functional Plant Genomics

Het jonge vakgebied genomics ‒ de combinatie van genetica en moleculaire biologie ‒ zorgt voor een ware revolutie in de plantenwetenschappen. In deze specialisatie bestudeer je genexpressie in de plant, met behulp van, onder meer, arraytechnologie,. Je verwerft kennis over de complexe werking van het transcriptoom van planten en de interactie tussen genen en genproducten. Bio-informatica is hierbij onmisbaar.

Plants for Human and Animal Health

Planten zijn steeds vaker een alternatief voor de productie van waardevolle eiwitten en metabolieten voor gebruik in voedingssupplementen en farmaceutica. In deze specialisatie leer je planten te gebruiken om niet-planteigen eiwitten en metabolieten te produceren. Tevens komen biomedische aspecten aan bod, zoals immunologie en voedselallergie, en nutritional genomics en plant metabolomics.

Molecular Plant Breeding and Pathology

Moleculaire technieken voor de analyse en verandering van kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen in gewassen staan centraal in deze specialisatie. Je leert over het gebruik van moleculaire markers en genomics om natuurlijke genetische variatie in kaart te brengen en toe te passen in een veredelingsprogramma. Binnen de moleculaire fytopathologie verdiep je je in plant-insect-, plant-pathogeen- en gewas-onkruidinteracties, en richt je je op de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor geïntegreerd management van plantgezondheid.

Ga naar specialisaties

Toelating en inschrijving

Voor toelating tot de master Plant Biotechnology moet je een relevante vooropleiding hebben. Met een BSc-diploma Plantenwetenschappen, Biotechnologie of Biologie van Wageningen University kun je zonder meer beginnen.

Daarnaast is toelating mogelijk met een universitair bachelordiploma Biologie, Moleculaire Levenswetenschappen of Life Science and Technology. Ook met de volgende hbo-bachelors ben je mogelijk toelaatbaar: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Toegepaste Biologie, Biotechnologie of Applied Science. De toelaatbaarheid hangt in al deze gevallen sterk af van je vakkenkeuze en specialisatie. Wil je naar de MSc Plant Biotechnology doorstromen, neem dan tijdig contact op met de opleidingsdirecteur om de mogelijkheden te bespreken.

Toelating en inschrijving

Beroepen en toekomst

Met een MSc-diploma Plant Biotechnology ben je klaar voor een R&D-functie bij universiteiten, onderzoeksinstituten, biotechbedrijven of in de agribusiness. Maar je hebt ook carrièremogelijkheden op het gebied van beleid, advies en communicatie in de agribusiness, bij de overheid of bij belangenorganisaties. De meeste alumni beginnen hun carrière als PhD-student.

Op de Engelstalige website van Plant Biotechnology vertellen alumni over hun werk.

Ga naar Werken na Plant Biotechnology (Engels)

Vergelijken met andere opleidingen

De opleidingen Molecular Biology and Biotechnology (Rijksuniversiteit Groningen), Molecular and Cellular Life Sciences (Universiteit Utrecht), Green Life Sciences (Universiteit van Amsterdam) en Life Science and Technology (TU Delft en Universiteit Leiden) hebben raakvlakken met de master Plant Biotechnology. Plant Biotechnology is echter de enige opleiding die zich volledig richt op de zogenoemde ‘groene biotechnologie’.

Verwante opleidingen aan Wageningen University

Wageningen University telt twee masters die raakvlakken hebben met Plant Biotechnology. Zo richt de master Plant Sciences richt zich op alle aspecten van de plantaardige productiekolom. Moleculaire biologie en biotechnologie worden daarbij veel gebruikt, maar deze master beperkt zich niet tot die moleculaire insteek. Je kunt ook onderzoek doen op plant-, gewas- of ecosysteemniveau. En de master Biotechnology richt zich op de moleculaire biologie en biotechnologie van bacteriën en schimmels, en op proceskunde.

Ga naar Plant Biotechnology vergelijken

Voorlichting en studiekeuze

Wageningen University & Research organiseert door het jaar heen verschillende voorlichtingsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de Master open dag. Kijk hier aan welke activiteiten je deel kunt nemen.

Voorlichtingsactiviteiten

Meer informatie

Meer informatie over Plant Biotechnology vind je op de Engelstalige website.

Ga naar de Engelstalige website