Master Plant Sciences

De master Plant Sciences richt zich op voedselproductie, de productie van biobased grondstoffen voor de (farmaceutische) industrie, sierteelt, en duurzame ontwikkeling van de landbouw. Je leert in te spelen op klimaatverandering en de groei van de wereldbevolking. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen, het tegengaan van plantenziektes die de oogst bedreigen, en de ontwikkeling van innovatieve, duurzame teeltsystemen. Dat vraagt een interdisciplinaire aanpak waarbij kennis uit vakgebieden als plantenfysiologie, (agro-) ecologie, genetica en genomics wordt gecombineerd. Naast technologie is er ook aandacht voor kwaliteit, gezondheid en sociaaleconomische factoren. Je studeert in Wageningen bij één van de grootste clusters op het gebied van plantenwetenschappen in Europa.

Master Plant Sciences

Waarom deze opleiding?

  • Brede kennis over het verbeteren van gevarieerde gewassen kweken die de basis vormt voor het verhogen van de voedselproductie en kwaliteit.
  • Combineert de technologische aspecten van gewasproductie met milieu-, kwaliteits-, sociaal-economische en logistieke aspecten.
  • Actuele trends in biotechnologie en genetica.

Bekijk het volledige programma op de Engelse pagina

Studieprogramma

De Engelstalige opleiding Plant Sciences combineert onderzoek met de toepassing van nieuwe kennis, en is zeer geschikt voor studenten die een bachelor Plantenwetenschappen, Biologie of een bachelor in het hoger agrarisch onderwijs hebben afgerond. De masteropleiding duurt twee jaar en start elk jaar in september en februari. Het programma bevat mastervakken, een stage, een afstudeervak, en een keuze tussen Academic Consultancy Training (ACT) of Research Master Cluster (RMC). In het overzicht van Studieprogramma kun je per studiejaar bekijken wat je te wachten staat. Of Vergelijk de opleiding met verwanten opleidingen.

Specialisaties

De master plantenwetenschappen kent zes Specialisaties. Voor alle specialisaties geldt dezelfde studieopzet. Je combineert verplichte vakken met vrijekeuzevakken ter voorbereiding op je afstudeervak en stage. De studieadviseurs kunnen je helpen bij het maken van keuzes.

Toelating en inschrijving

Voor toelating tot de master Plant Sciences moet je een relevante vooropleiding hebben. Met een BSc-diploma Plantenwetenschappen of Biologie van Wageningen University kun je zonder meer beginnen.

Daarnaast is toelating mogelijk met een universitair bachelordiploma Internationaal Land- en Waterbeheer, Biotechnologie, Biologie, of Life Science and Technology. Ook met de volgende hbo-bachelors ben je mogelijk toelaatbaar: Tuin- en Akkerbouw, Tropische Landbouw, Toegepaste Biologie, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Biotechnologie of Applied Science. De toelaatbaarheid hangt in al deze gevallen sterk af van je vakkenkeuze en specialisatie. Wil je naar de MSc Plant Sciences doorstromen, neem dan tijdig contact op met de opleidingsdirecteur om de mogelijkheden te bespreken. Voor alle informatie kun je terecht op de pagina Toelating & inschrijving.

Studenten vertellen

Wil je meer weten over deze master? Lees dan de Studenten verhalen waar ze hun ervaring en mening met ons delen.

Na je studie

Met een MSc-diploma Plant Sciences ben je een universitair geschoolde professional die een bijdrage kan leveren aan de duurzame ontwikkeling van de plantaardige productie op verschillende niveaus. Je hebt zowel fundamentele als toegepaste kennis en kunt vraagstukken interdisciplinair aanpakken. Heb je een onderzoeksgericht programma gevolgd, dan kun je gaan werken als onderzoeker bij universiteiten, onderzoeksinstituten of bedrijven in de agribusiness. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor functies in het management, beleid, advies of in de communicatie binnen de agribusiness, bij de overheid of bij belangenorganisaties.

Op de pagina Na de opleiding vertellen alumni over hun werk.