Master Urban Environmental Management

De Engelstalige master Urban Environmental Management is gericht op het analyseren en oplossen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken in steden. Wereldwijd neemt de verstedelijking toe. Momenteel woont al de helft van de wereldbevolking in steden, en naar verwachting zal dat binnen twintig jaar meer dan 60 procent zijn. Deze ontwikkeling vraagt om het beheersen van de milieu-impact van de verstedelijking, zoals de groei in verkeer, toenemende afvalemissies, aantasting van lucht- en waterkwaliteit en stijging van energie- en grondstoffengebruik. Volgens de Verenigde Naties behoren verbetering en duurzaam beheer van het stedelijke milieu tot de grootste uitdagingen van deze eeuw. Bij de master verwerf je inzicht en kennis over visies, concepten en middelen die nodig zijn voor het management van het stedelijk milieu. Zo lever je een positieve bijdrage aan het stedelijk milieu en de volksgezondheid wereldwijd.

Master Urban Environmental Management

Waarom deze studie?

  1. Werken aan duurzaam milieumanagement in stedelijke gebieden wereldwijd.
  2. Goede voorbereiding op een internationale carrière
  3. Zeven richtingen waarmee je jouw studieprogramma kunt personaliseren

Ga naar ervaringen van studenten (Engels)

Opbouw van de masater Urban Environmental Management

De tweejarige opleiding Urban Environmental Management is een interdisciplinaire studie waarin vier essentiële perspectieven op het stedelijk milieu samenkomen: milieukwaliteit en gezondheid, milieutechnologie, ruimtelijke planning en bestuur. Je leert bijvoorbeeld over het circulair stedelijk metabolisme aan de hand van concepten zoals Biomimicry, Cradle-to-cradle, Industrial Ecology en Urban Harvest. Naast het leren van de theorie, ontwikkel je met groepswerk, simulatieoefeningen, veldwerk en individuele onderzoeksprojecten een cross-disciplinaire kijk op de wereld en een kritische denkwijze. Ook doe je analytische en probleemoplossende vaardigheden op, en ontwikkel je je daadkracht. De kennis, denkwijzen en vaardigheden samen helpen je om een bijdrage te leveren aan het stedelijk milieumanagement.

Opbouw programma

Het studieprogramma van de master Urban Environmental Management begint met een reeks verplichte gemeenschappelijke vakken, beperkte-keuzevakken en vrije-keuzevakken. Een aantal verplichte en beperkte-keuzevakken zijn specifiek voor de master Urban Environmental Management, andere vakken maken deel uit van de door jouw gekozen thesis track. In het tweede jaar doe je in je stage praktische ervaring op in een land en organisatie naar keuze. Verder voer je in dat jaar het kernonderdeel van de master uit, een individueel afstudeeronderzoek (thesis) bij een van de betrokken leerstoelgroepen van Wageningen University & Research.

Ga naar het studieprogramma (Engels)

Specialisaties

Bij het inrichten van het studieprogramma van de opleiding Urban Environmental Management heb je veel keuzevrijheid. Zo kun je kiezen uit uiteenlopende thesis tracks:

  • Environmental Policy
  • Environmental Economics
  • Environmental Systems Analysis
  • Urban Systems Engineering
  • Geo-information science
  • Land Use Planning
  • Business Management and Organisation

Uitgebreide informatie over de inhoud van deze thesis tracks vind je op de Engelstalige website.

Ga naar thesis tracks binnen Urban Environmental Management (Engels)

Toelating en inschrijving

Om toegelaten te worden tot de master Urban Environmental Management moet je voldoen aan een aantal toelatingseisen, zoals een BSc-diploma in een relevant vakgebied met een Grade Point Average (GPA) van ten minste 70 procent en goede vaardigheden in de Engelse taal. De toelatingscommissie bekijkt elke aanmelding. Wanneer je niet zeker weet of je toelaatbaar bent, kun je contact opnemen met de studieadviseur. Uitgebreide informatie over alle toelatingseisen en de inschrijfprocedure vind je op de Engelstalige website.

Lees de toelatingseisen (Engels)

Beroepen en toekomst

Met een mastergraad in het stedelijk milieubeheer ben je klaar voor een loopbaan in het onderzoek (bijvoorbeeld PhD), of buiten de universiteit als manager, beleidsmaker, planner of adviseur. Alumni van deze master zijn werkzaam bij bijvoorbeeld nutsbedrijven, overheden, de maakindustrie en adviesbureau’s.

Op de Engelstalige website van Urban Environmental Management vertellen alumni over hun werk.

Ga naar werken na Urban Environmental Management (Engels)

Vergelijken met andere opleidingen

Diverse masters van andere Nederlandse universiteiten hebben raakvlakken met de Wageningse opleiding op het gebied van stedelijk milieubeheer. Zo gaan de masters Environmental and Infrastructure Planning (Rijksuniversiteit Groningen) en European Spatial and Environmental Planning (Radboud Universiteit Nijmegen) ook deels over ruimtelijke ordening en milieukwaliteit. Maar deze eenjarige studies richten zich niet specifiek op de stad, zoals de tweejarige master Urban Environmental Management doet. Bovendien gaat Urban Environmental Management verder dan alleen planning.

De masters Urbanism (TU Delft) en Urban Geography (Universiteit Utrecht) richten zich ook op de leefbaarheid van steden en toenemende urbanisatie. Maar in tegenstelling tot de master Urban Environmental Management gaan ze niet hoofdzakelijk in op het milieu, maar meer op effectief en efficiënt gebruik van de stad en esthetische kwaliteit.

Milieugerelateerde opleidingen worden onder verschillende benamingen gegeven aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Vrije Universiteit, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. Geen van deze studies heeft echter een focus op verstedelijking.

Verwante opleidingen aan Wageningen University & Research

Wageningen University & Research biedt een aantal verwante opleidingen. De master Environmental Sciences gaat ook over milieuproblemen, maar niet specifiek over die van steden. De master Leisure, Tourism and Environment richt zich op duurzame, milieuvriendelijke oplossingen voor toerisme en recreatie.

In de master International Development Studies komt de problematiek van steden in ontwikkelingslanden aan bod, maar dan primair vanuit een sociaalwetenschappelijk, analytisch perspectief. De master Landscape Architecture and Planning heeft een primaire focus op Nederland en West-Europa en op ruimtelijke ordening, maar niet op technologische of bestuurlijke oplossingen voor stedelijke milieuproblemen.

Meer over vergelijkbare opleidingen (Engels)

Ga naar de Engelstalige website