Studentinformatie

Bijvakstudenten

Op deze pagina vind je alle informatie voor het aanmelden en inschrijven als bijvak student bij Wageningen University & Research.

Aanmelden als bijvak-student

Definitie

Student die ingeschreven staat als student aan een andere Nederlandse bekostigde HO-instelling voor een CROHO geregistreerde opleiding en vakken wil volgen bij Wageningen Universiteit in het kader van die opleiding.

Inschrijvingsvoorwaarden

• Ingeschreven zijn in 2021/2022 als student aan een andere Nederlandse bekostigde HO-instelling voor een CROHO geregistreerde opleiding.

• Overleggen van een geldig BBC (Bewijs Betaald Collegegeld) van de andere HO-instelling.

• Een aanmelding doen via het Osiris aanmeldportaal voor Bijvak studenten.

• Overleggen van een verklaring van de examencommissie van de thuisinstelling dat de student de vakken of de minor aan Wageningen University & Research volgt in het kader van de opleiding elders (bij voorkeur door het overleggen van een goedgekeurd examenpakket) en dat de te volgen vakken of de minor niet aan de eigen instelling worden verzorgd. De naam en vakcode van de vakken dient te worden vermeld.

• Bijvakstudenten kunnen zich voor maximaal 42 credits aan vakken aanmelden (binnen de bachelor en/of de masteropleiding). Wanneer de bijvakstudent zich in het eerste studiejaar van inschrijving voor minder dan 42 credits heeft aangemeld, kan de student na die periode een verzoek tot herinschrijving als bijvakstudent indienen bij het SSC. Het hoofd SSC neemt een besluit ten aanzien van dit verzoek. Een bijvakstudent die meer dan 42 credits aan vakken wil doen bij Wageningen University & Research, dient zich in te schrijven als student voor een tweede studie.

• Inschrijven voor een IN (stage/internship) onderwijselement is niet mogelijk

Schriftelijke toestemming van de WUR examencommissie vooraf is vereist voor het volgen van TH (thesis) en AMC/ACT (academic master cluster/academic consultancy training) onderwijselementen

• LET OP: Vakken met een maximum:

Een aantal vakken heeft een vastgesteld maximum aantal deelnemers (zie de studiegids). Reguliere bachelor en master studenten en premaster studenten van Wageningen University & Research krijgen voorrang bij plaatsing voor een vak met een maximum aantal deelnemers. ‘Bijvak’ studenten worden hoogstwaarschijnlijk tot deze vakken niet toegelaten. Wanneer bijvakstudenten zich voor zo’n vak opgeven, ook als het onderdeel uitmaakt van een minor, dienen zij tegelijkertijd een alternatief vak op te geven voor het geval zij niet geplaatst worden bij het vak van hun eerste keuze.

Wil je een minor doen met daarin een vak met maximum aantal deelnemers en mocht je een probleem hebben met het vinden van een alternatief vak, neem dan contact op met de minor coördinator (zie: https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/BSc-Minors.htm).

Als je een vak met een maximum wilt volgen, zorg er dan voor dat je je een week vóór de aanmelddeadline voor het vak je aanmeldt als bijvakstudent.

• Bijvakstudenten moeten aantonen dat ze de Engelse taal beheersen, gelijk het level 1 voor toelating tot een masteropleiding.

Engelse eisen

o HAVO 7;

o VWO 6;

o RATEr: Listening pass, Reading pass, Writing borderline, Speaking borderline

Alleen geaccepteerd indien test is gedaan bij ‘Wageningen in’to Languages’ (kijk voor meer informatie op Wageningen in'to Languages). Let op! Aan de test zijn kosten verbonden.

o IELTS: overall grade 6.0 with a minimum sub-score of 6.0 for speaking;

o TOEFL: internet-based 80 with a minimum sub-score of 20 for speaking

o Cambridge Certificate of Advanced English (CAE/C1 Advanced): score between 169-190

o Cambridge First Certificate (FCE/B2 First): score between 169-190

o Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE/C2 Proficiency): score between 180-230

o Als je een universitaire bachelor in Nederland volgt, word je uitgezonderd van een Engelse test.

o Als je een volledige Engelstalige hbo opleiding in Nederland volgt, word je ook uitgezonderd van een Engelse test. In dat geval moet je een statement van je hbo instelling aanleveren, waarin staat dat je volledige programma in het Engels is. 

Documenten

1. Kopie geldig paspoort/ID kaart (geen rijbewijs)

2. Het WUR formulier ‘Verklaring van de examencommissie van de HO-instelling van de 1e inschrijving’. De verklaring moet ingevuld en ondertekend zijn door je examencommissie.

Wil je TH (thesis) en AMC/ACT (academic master cluster/academic consultancy training) vakken volgen? Upload dan ook de email waarin je toestemming van de WUR examencommissie hebt verkregen voor het volgen van deze vakken.

3. Bewijs van beheersing Engelse taal (niet van toepassing op studenten die ingeschreven staan aan een Nederlandse universiteit

De volgende documenten moet je op een andere manier aanleveren:

4. Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) 2021/2022 van je instelling:

- Vraag je eigen instelling om een BBC te sturen naar ssc@wur.nl

Of

- Stuur een origineel BBC (Hard copy, gestempeld en ondertekend) per post (dus niet per e-mail) naar:         

Wageningen University & Research, Student Service Centre (SSC), FORUM, Droevendaalsesteeg 2 ,6708 PB Wageningen

Of

- Lever een origineel BBC (hard copy, gestempeld en ondertekend) in bij de studentenbalie in het Forum.

[1] Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) = Originele verklaring uitgegeven door de Nederlandse instelling voor Hoger Onderwijs waar de student staat ingeschreven en collegegeld heeft betaald. In de verklaring staat dat de student is ingeschreven bij die instelling voor een opleiding die geregistreerd is in het CROHO en vermeld de hoogte van het betaalde collegegeld. De verklaring is uitgegeven ten behoeve van de inschrijving bij Wageningen University & Research.

Deadlines voor inschrijven als bijvakstudent

In geval van een Minor Deadline voor inschrijving
Periode 1,2 en 3 24 augustus 2021
Periode 4, 5 en 6 11 januari 2022
In geval van losse VAKKEN DEADLINE VOOR INSCHRIJVING*
Periode 1 24 augustus 2021
Periode 2 21 september 2021
Periode 3 16 november 2021
Periode 4 11 januari 2022
Periode 5 10 februari 2022
Periode 6 7 april 2022

*voor vakken met een maximum is de deadline een week eerder!

LET OP: alle gevraagde documenten moeten voor de deadline aangeleverd worden. Als je onverhoopt een document aanlevert dat niet aan de voorwaarden voldoet, moet je vóór de deadline een juist exemplaar aangeleverd hebben.

Meld je nu aan

Heb je alle documenten gereed? Meld je dan nu aan via deze link, maak een nieuw account aan en verstuur de aanmelding voor Bijvak door op submit te klikken. Vergeet niet om een BBC in te leveren.

Mocht er iets niet goed zijn aan je documenten, krijg je hierover een e-mail. De status van je aanmelding kan je ook zien in het aanmeldportaal

Als je ingeschreven bent, krijg je een e-mail met de inloggegevens voor een WUR-account, waarmee je toegang krijgt tot https://wur.osiris-student.nl/. Hier kan je je Bewijs van inschrijving downloaden en via de course catalogue je aanmelden voor de vakken. Je bent namelijk na inschrijving als bijvakstudent niet automatisch ingeschreven voor de vakken!

Na inschrijving moet je je aanmelden voor vakken

Na inschrijving als bijvakstudent ben je nog niet automatisch ingeschreven voor de vakken. Dit moet je zelf nog doen, nadat je bent ingeschreven als student, en voor de aanmelddeadline van het vak!

Nadat je bent ingeschreven krijg je binnen 24 uur een e-mail met de inloggegevens voor een WUR-account. Hiermee heb je toegang tot https://wur.osiris-student.nl/. Via de course catalogue en kan je je vervolgens aanmelden voor de vakken.

Je mag je alleen inschrijven voor de vakken waarvoor je als bijvak-student toestemming hebt gekregen van je examencommissie + voor de verplichte safety course vakken.

Deadlines:

Let op; voor het aanmelden voor vakken geldt een aanmelddeadline:

2021-2022
Periode Deadline*
1 29 augustus 2021
2 26 september 2021
3 21 november 2021
4 16 januari 2022
5 13 februari 2022
6 10 april 2022

*voor vakken met een maximum is de deadline een week eerder!

Safety courses:

Voor een groot aantal vakken in het verplicht om voorafgaand aan het vak een zogenoemde safety course te volgen. Je krijgt hier geen credits voor en er zijn ook geen kosten aan verbonden. Wel moet je hiervoor aanmelden. Check dus goed bij de vakken waarvoor je je hebt aangemeld of dit valt onder de verplichte voorkennis. Je kan het zien in de course catalogue onder mandatory knowledge. Dit zijn de enige vakken die je mag volgen zonder dat je hiervoor toestemming hebt van je examencommissie.

Vakken met een maximum:

Voor een vak met een maximum aantal deelnemers geldt een vroegere aanmeldingsdatum. Bijvakkers kunnen meestal niet toegelaten worden tot een vak met een maximum.

Meer informatie:

Voor meer informatie zie Aanmelden voor vakken en tentamens in Osiris - WUR.