Studium Generale

Voor iedereen die over de grenzen van het eigen vakgebied heen wil kijken.Het meest fascinerende: de puzzelstukjes die op hun plaats vallen, op een manier die je eerder nooit mogelijk dacht.
Certificaatstudent Margo Smit

Agenda

Meer activiteiten

Lezing gemist?

Kijk in de rechterkolom bij Programmabeschrijvingen, PowerPoint presentaties en/of Videoarchief