Over Studium Generale

Studium Generale wil studenten en medewerkers stimuleren om scherper, kritischer na te denken. Over de wetenschap, de samenleving en zichzelf, en daarover in gesprek te gaan. En om zo over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken, verschillende perspectieven te ontdekken, en de eigen denkbeelden onder de loep te nemen.


SG daagt mij uit om na te denken over onderwerpen waar ik tot nu toe niet veel aandacht aan besteedde, en helpt mij mijn standpunten beter te communiceren in gesprekken met andere studenten.


Daartoe bieden we lezingen, debatten en workshops. Maar ook het theaterfestival RoomService, tentoonstellingen en excursies. Verder werkt Studium Generale samen met filmhuis Movie W.

Open Mind Lab

Studenten kunnen actief meedenken en meewerken aan het programma van Studium Generale. Bijvoorbeeld in het Open Mind Lab. In een Open Mind Lab project gaat een groep studenten met een thema aan de slag en ontwikkelt een programma rondom dit thema. Gecoacht door een SG-medewerker werkt de groep bijvoorbeeld aan een serie lezingen of filmvoorstellingen met discussie.

Certificaatprogramma

Ook met het Certificaatprogramma kun je als student meer uit je bezoek aan SG-activiteiten halen en je academische horizon verbreden. In dit traject bezoek je 25 SG-activiteiten en schrijf je over elke activiteit een kort reflectieverslag. Daar krijg je feedback op van een SG-medewerker. Daarnaast voltooi je twee gepersonaliseerde reflectieopdrachten. En je oefent academische competenties en ontmoet andere certificaatstudenten tijdens de certificaatsessies die Studium Generale regelmatig organiseert. Na succesvolle afronding van je certificaattraject krijg je een door de rector magnificus ondertekend certificaat, dat zwart op wit je brede ontwikkeling aantoont.

RoomService-festival

Heel bijzonder is ons jaarlijkse RoomService Student Room Festival. Op één avond worden zo’n twaalf studentenhuizen getransformeerd tot kleine en gezellige theaters, muziekclubs en podia om de kunsten te vieren. In deze studentenhuizen vinden korte theater-, dans- of muziekoptredens plaats. Als festivalganger kies je drie shows uit het programma, en fiets of wandel je door Wageningen van optreden naar optreden!

Studium Generale Activiteiten

SG-activiteiten zijn doorgaans Engelstalig. Engelstalige activiteiten kondigen we in het Engels aan, Nederlandstalige activiteiten in het Nederlands. Activiteiten vinden plaats in Impulse (gebouw 115, Stippeneng 2), tenzij anders aangegeven.