Over Studium Generale

Studium Generale wil studenten en medewerkers stimuleren om scherper, kritischer na te denken. Over de wetenschap, de samenleving en zichzelf, en daarover in gesprek te gaan. En om zo over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken.

Daartoe bieden we lezingen, debatten en workshops. Maar ook het theaterfestival RoomService, tentoonstellingen en excursies. Verder werkt Studium Generale samen met filmhuis Movie W.

Open Mind Lab

Studenten kunnen actief meedenken en meewerken. Bijvoorbeeld in het Open Mind Lab. In dit Lab gaat een groep studenten met een eigen thema aan de slag. Gecoacht door een Studium Generale-medewerker werkt de groep bijvoorbeeld aan een serie lezingen of filmvoorstellingen met discussie.

Certificaat-traject

Ook met het certificaat-traject kun je als student meer uit Studium Generale halen. In dit traject bezoek je dertig Studium Generale activiteiten en schrijf je over elke activiteit een kort verslag. Daar krijg je feedback op van een Studium Generale-medewerker. En je ontmoet de andere certificaatstudenten tijdens de lunchbijeenkomsten die Studium Generale regelmatig organiseert. Tenslotte krijg je een door de rector magnificus ondertekend certificaat, dat zwart op wit je brede ontwikkeling aantoont.

RoomService-festival

Heel bijzonder is ons jaarlijkse RoomService-festival. In zo’n tien studentenhuizen kun je naar een kort theater-, dans- of muziekoptreden, maximaal drie op één avond.

SG-activiteiten zijn meestal Engelstalig. Engelstalige activiteiten kondigen we in het Engels aan. Nederlandstalige activiteiten in het Nederlands.