Blue Energy

We kennen allemaal de traditionele manieren van duurzame energie opwekken, zoals: getijde-, zon-, en windenergie. Maar in de toekomst komt daar misschien wel een nieuwe vorm van grootschalige energieproductie bij. Bij het mengen van zoet rivierwater en zout zeewater komt enorm veel energie vrij: Blue Energy (blauwe energie). Met behulp van de theorie uit de lesmodule krijgen de leerlingen inzicht in de techniek en het proces van Blue Energy.

Deze blauwe energie is duurzaam, er komen geen broeikasgassen vrij en bovendien zijn de grondstoffen gratis en vrijwel ongelimiteerd. Op de Afsluitdijk staat al een eerste proefcentrale.

In deze lesmodule onderzoekt de leerling welke belangrijke factoren de energiewinning beïnvloeden; hoe het ontwerp van de installatie eruit komt te zien en wat het effect van opschalen is. Daarnaast bepalen de leerlingen de optimale geografische locatie van een centrale.

Concept

Waar in Nederland liggen mogelijkheden voor een Blue Energy centrale? Welke bijdrage levert deze nieuwe vorm van energie aan de huidige energie voorziening? Dat zijn de vragen waar de module omdraait. Om deze vragen te kunnen beantwoorden wordt er gekeken naar het onderliggende principe van Blue Energy. Het opwekken van elektriciteit uit het mengen van zoet en zout water door middel van omgekeerde elektrodialyse met ion selectieve membranen.

Aanvragen lesmateriaal

Deze lesmodule is in samenwerking met Vereniging NLT tot stand gekomen en kan aangevraagd worden via hun database. Om toegang tot de database te krijgen, moet de school lid zijn van Vereniging NLT.

Verwante opleidingen