Nederlands

Welkom!
Bekijk hier onze trainingen Nederlands.

Wij verzorgen een uitgebreid aanbod cursussen Nederlands op diverse niveaus. Je leert geheel volgens jouw eigen wensen het Nederlands dat past binnen jouw beroeps- of studiepraktijk. Wij werken altijd met ervaren en hoogopgeleide docenten en maken gebruik van moderne faciliteiten. Onze cursussen worden bij ons op locatie of online met behulp van de Virtual Classroom in Brightspace gegeven.

Nederlands voor studenten

Nederlands voor medewerkers, promovendi en externen

Overige cursussen

In samenwerking met onze partnerorganisatie Radboud in'to Languages bieden wij ook andere cursussen Nederlands aan.

> Social Dutch voor WUR medewerkers (leer in 1 week Nederlands)
> Professionele schrijfvaardigheid voor anderstaligen (online)
> Professionele spreekvaardigheidheid voor anderstaligen (online)

Pilot Social Dutch

De WUR heeft op inititiatief van de Studentenraad voor 2019 het plan opgevat om in de vorm van een pilot de cursussen Social Dutch 1 en 2 gratis* aan te bieden. Ook worden de hogere niveaus (Social Dutch 3 en 4) aangeboden, tegen een eigen bijdrage van 90 euro.

De pilot van 2019 is verlengd, en loopt nu tot tenminste eind 2022. Niet-studenten mogen niet deelnemen aan deze cursussen.

* Bekijk voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden