Open Dag en ouders

Het bezoeken van een Open Dag is een belangrijke en leuke stap in het studiekeuzeproces. Ook voor ouders. Bij de ouderpresentaties van onze voorlichter Daniëlle Vogels krijg je informatie om jouw kind goed te kunnen begeleiden bij de overstap naar het hoger onderwijs.

Aankomende Open Dagen

Ga mee en neem met je kind deel aan onze campus en online Open Dagen. Je kunt hier ook deelnemen aan presentaties over studiekosten en studiefinanciering, en presentaties die nuttig zijn voor het studiekeuzeproces van je kind. Studenten van Wageningen University vertellen hierbij over hun persoonlijke ervaringen. Natuurlijk is jouw kind zelf ook van harte welkom bij deze presentaties.

Meld je aan zodat wij je op de hoogte kunnen houden:

5 tips voor ouders

Open dag ouders

1: Vragen stellen

Laat je kind vragen stellen, vooral aan de studenten die hij of zij op een Open Dag ontmoet. Bespreek van te voren welke vragen je kind wil stellen en kom er later nog eens op terug. Studiekiezers: Stel vooral vragen aan de studenten die je op een open dag ontmoet.

2: Studiebijsluiter lezen

Lees de ‘studiebijsluiter’ van deze opleiding. Dat is een overzicht van allerlei feiten en cijfers. Hoeveel eerstejaars zijn er? Hoe tevreden zijn de studenten? Hoeveel studenten halen het eerste studiejaar? Studiekiezers: Let op de kwaliteit van de opleiding en vergelijk die met andere opleidingen.

3: Ben kritisch

Soms laten jongvolwassenen zich leiden door ‘mooie praatjes’. Wordt er een realistisch beeld van de opleiding gegeven? Stimuleer je kind hierna meeloopdagen te volgen of een proefstudie te doen. Dat helpt om een compleet beeld te krijgen. Zet je kind al stappen in het studiekeuzeproces? Studiekiezer: Besteed veel tijd aan studiekeuze en maak dit leuk en relaxed voor jezelf.

4: Interessegebied leren kennen

Krijg je een beeld van de beroepen die je na deze opleiding kunt gaan doen? Voor studiekiezers is dit nog ver weg. Ken je mensen die een beroep hebben binnen dit interessegebied? Of zijn er in jouw familie of vriendenkring mensen die dergelijke mensen kennen? Studiekiezer: Kies 2-3 interessegebieden en lees de info over verschillende opleidingen binnen dit vakgebied.

5: Spiegel voorhouden

Reageert jouw zoon of dochter enthousiast op de presentaties? Voelt hij of zij zich gemakkelijk bij de studenten die hij of zij ontmoet? Lijkt de sfeer van deze universiteit of (hoge)school te passen bij je kind? Geef je kind feedback. Studiekiezer: Zie jij jezelf hier een paar jaar rondlopen? Kun je hier vrienden maken? Bevallen de docenten je?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Onderwerpen tijdens een ouderpresentatie

Studiepunten

Ieder studiejaar moet een student 60 studiepunten halen. Je rondt je opleiding af als je alle studiepunten van de opleiding gehaald hebt. Het eerste studiejaar moet je een minimum hoeveelheid studiepunten halen. In deze presentatie voor ouders en aanstaande studenten wordt uitgelegd hoe je studiepunten verdient binnen Wageningen University & Research. En wat een student moet doen als hij misschien te weinig studiepunten haalt. Studenten delen hun eigen ervaringen met studeren en studiepunten halen. Deze presentatie is zinvol voor alle studenten die gaan studeren op een hogeschool of universiteit en hun ouders.

Het eerste studiejaar

Je krijgt informatie over hoe het studiejaar is opgebouwd, wanneer er tentamens en hertentamens zijn en we laten je zien op welke manier jouw zoon/dochter leert. Meer informatie over het eerste jaar vind je onder Praktische informatie (kalender, studiegids). Ook hebben we het over de factoren die bepalen of het eerste studiejaar een succes wordt en wat je daaraan kunt doen. Kijk ook eens op www.studiekeuzekind.nl onder de tab 'studeren'.

Studiebegeleiding

Hoe zit de studiebegeleiding in elkaar? Hoeveel uitval is er? Wat doet de universiteit bij dreigende uitval? Hoe verloopt het contact met docenten en hoeveel contacturen zijn er. Wat doet een studentendecaan? Hoe vind je je weg naar de studieadviseur?

Wonen

Hoewel de kamermarkt steeds krapper wordt, is wonen in Wageningen nog steeds heel leuk, veilig en gezellig. En relatief niet zo duur. Er is woningnood, dus op tijd aanmelden is belangrijk. Tips voor het vinden van een kamer tijdens de presentatie.

Geldzaken

Studiefinanciering hoe werkt dat? Wat kost een opleiding? Niet alleen het collegegeld maar ook de kosten van leermiddelen en stages en de bijkomende kosten voor een student. Tijdens de ouderpresentatie krijg je meer informatie over (nieuwe) studiefinanciering.