Partnerships for the goals - WUR Sustainable Development Goal

17. Partnerschappen voor de doelen

Wageningen University & Research (WUR) organiseert op 30-31 augustus 2018 het internationale congres ‘Towards Zero Hunger: Partnerships for impact’ op de Wageningen Campus. Het doel van het congres is het slaan van bruggen tussen globale problemen en lokale oplossingen en tussen de verschillende stakeholders (politiek, wetenschap, handel, burgermaatschappij) om in nieuwe partnerschappen samen te werken aan het behalen van de zero hunger-doelen in 2030 (SDG2).

Met evidence-based sessies voor voedsel- en voedingszekerheid, het balanceren van synergieën en trade-offs tussen SDG’s en beleidsvorming en governance om de SDG’s te behalen, worden paden naar wezenlijke verandering geïdentificeerd. De doelgroepen die zijn uitgenodigd voor dit congres vertegenwoordigen onder andere de overheid, het bedrijfsleven, de burgermaatschappij en de wetenschap; hieronder bevinden zich ook jonge professionals en studenten.

De volgende generaties erbij betrekken

Onze volgende generaties spelen een belangrijke rol bij het bedenken van oplossingen voor huidige en toekomstige uitdagingen. Met hun ruimdenkende, gedurfde en verrassende ideeën kunnen studenten en jonge professionals leiders in de industrie, de wetenschap, politiek en maatschappelijke organisaties uitdagen om anders te denken en handelen. Wageningen University & Research nodigt jongeren uit om de Sustainable Development Goals te helpen behalen en roept hen op met oplossingen te komen.

Examples of WUR projects involving the next generation

E-conference; jongeren wereldwijd met elkaar verbinden

De e-conference biedt een digitaal platform waarin universiteitsstudenten en jonge professionals wereldwijd in teams kunnen samenwerken om oplossingen te bedenken voor uitdagingen die samenhangen met zero hunger. Door kennis uit te wisselen, ideeën te delen en deze uitdagingen te benaderen vanuit verschillende disciplines doen ze praktische ervaring op in het werken met de SDG’s alsmede het tot stand brengen van een netwerk van innovatieve jongeren. Op deze manier creëren ze ‘partnerships for impact’.

Het congres streeft ernaar een wereldwijde studentenbeweging te bewerkstelligen zodat de verworven kennis over SDG’s niet slechts een keer wordt gebruikt, maar zich blijft ontwikkelen en uitbreiden door continue interactie tussen universiteitsstudenten en jonge professionals. De e-conference zal naar verwachting een grote bijdrage leveren aan het congres waarbij ook een alliantie wordt gevormd tussen de volgende generaties.

Lees meer over het project

Wageningen Borlaug Youth Institute


In 2018 organiseert Wageningen University & Research Europa's eerste Borlaug Youth Institute, genoemd naar Nobelprijswinnaar dr. Norman E. Borlaug. Met dit programma worden 4/5/6 havo- en vwo-leerlingen uitgedaagd om creatieve, innovatieve en wetenschappelijke oplossingen te bedenken voor ‘het voeden van de wereldbevolking met behulp van de wetenschap’. Via interessante onderzoeksvragen en begeleiding door WUR-studenten en -hoogleraren spelen deze jongeren nu en in de toekomst een belangrijke rol bij het ‘voeden van de wereldbevolking’. Tijdens het Wageningen Borlaug Youth Institute op 31 augustus 2018 krijgen ze de kans om met wereldleiders, leiders uit de industrie en bekende wetenschappers te praten om hen te overtuigen van hun originele en baanbrekende ideeën. Een selecte groep leerlingen mag met hun kennis en creativiteit in oktober 2018 zelfs naar het Global Youth Institute in de Verenigde Staten om met jongeren en wereldleiders uit de rest van de wereld te praten over het ‘voeden van de wereldbevolking’.

Lees meer over het project