Much research of Wageningen University & Research is connected with the Sustainable Development Goals (SDG)

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Ons onderzoek en onderwijs wordt gedreven door het verlangen meer inzicht te krijgen in en bij te dragen aan de uitdagingen en transities waarmee onze wereld te maken heeft en krijgt. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn daarbij een belangrijke leidraad, ook voor onze bedrijfsvoering en samenwerking.

Om het belang van een duurzame samenleving te laten ervaren bij de jongere generatie heeft WUR Wageningen Borlaug Youth Institute opgericht, onderdeel van de World Food Prize Foundation in de VS. Jaarlijks is er een prijsvraag voor leerlingen waarbij ze uitgedaagd worden om op zoek te gaan naar oplossingen voor een van de grootste uitdagingen waar we in de wereld voor staan: het wereldvoedselvraagstuk.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

WUR werkt aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

Take a moment to consider five years of SDGs

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan