Mariene Dierecologie

De leerstoelgroep Mariene Dierecologie onderzoekt hoe zeedieren reageren op een veranderende omgeving. Ons onderzoek richt zich op verschillende niveaus van het organisme, van eco-fysiologie, ontwikkeling in de vroege levensfase, tot de populatiereacties.
Dit onderzoek wordt verricht om een betere kennis te verwerven van de consequenties van klimaatsverandering en menselijke activiteiten op ecosysteemdiensten en strategieën voor natuurbehoud.

tinka.png

Prof. Dr. AJ (Tinka) Murk
Hoogleraar en leerstoelhouder van Mariene Dierecologie

Het onderwijs en onderzoek bij Wageningen University & Research is voornamelijk Engelstalig. Daarom is veel informatie over de leerstoelgroepen in het Engels beschikbaar. Sommige nieuwsberichten en agendapunten zijn ook in het Nederlands beschikbaar en staan op deze pagina. Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van Marine Animal Ecology.

Ga naar de Marine Animal Ecology Group