Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer

Ons werk richt zich op het genereren van nieuwe inzichten die kunnen helpen bij het herstellen van zoet- en zoutwater ecosystemen. De complexe interactie tussen fysische, chemische en biologische processen staat centraal in ons systeemgericht onderzoek.

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University & Research is voornamelijk Engelstalig. Daarom is uitgebreidere informatie over de leerstoelgroepen in het Engels beschikbaar.
┬╗ Aquatic Ecology and Water Quality Management

Onderzoek

Het onderzoek is multidisciplinair (milieutechniek, milieuchemie en aquatische ecologie) en varieert van laboratoriumonderzoek (gedetailleerd onderzoek naar processen) tot veldonderzoek aan werkelijke ecosystemen. De multidisciplinaire expertise van het team komt samen in de ontwikkeling van geïntegreerde modellen voor ecosysteem- en waterkwaliteitsbeheer.

Onderwijs

De Leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer biedt belangrijke leerroutes die studenten voorbereidt op de MSc-thesis Aquatische ecologie en waterkwaliteit.

Meer over onderwijs en master thesis